dinsdag, januari 19, 2021
Handboei Bankbiljet Dollar Geboeid Geld Staal Schulden Schuldvordering

HvJ 26-06-2003 MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring C-305/01

HvJ MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring arrest Factoring - Factoringmaatschappij die schuldvorderingen koopt en debiteurenrisico op zich neemt” Een marktdeelnemer die schuldvorderingen koopt en daarbij het debiteurenrisico op zich neemt...
Fietsen Sport Stadsfietsen Wit Gestapeld Rijwielsector

HvJ 27-09-2001 Cibo Participations C-16/00

HvJ Cibo Participations arrest Inmenging van een holding in het beheer van zijn dochterondernemingen - Aftrek van btw over door de holding bij de verwerving van...
Fundering Funderingsplaat

HvJ 08-06-2000 Breitsohl C-400/98

HvJ Breitsohl arrest Het recht op aftrek van btw die is voldaan ter zake van handelingen die zijn verricht met het oog op een voorgenomen economische...
ligboxenstal koeienstal koeien in stal stro hooi

HvJ 27-01-2000 Heerma C-23/98

HvJ Heerma arrest De Nederlandse agrariër Heerma ging met zijn echtgenote een maatschap aan waarin hij de roerende bedrijfsmiddelen van dat bedrijf inbracht. Heerma bouwde...
Obligatie van 250 euro met couponrente van 2,5% rente per jaar

HvJ 06-02-1997 Harnas & Helm C-80/95

HvJ Harnas & Helm arrest Artikel 4, lid 2, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat het enkele in eigendom verwerven en houden van...
Hymer Camper Kampeerwagen

HvJ 26-09-1996 Enkler C-230/94

HvJ Enkler arrest Privé-gebruik van met recht op aftrek aangekocht bedrijfsgoed - Opneming in maatstaf van heffing van uitgaven ontstaan tijdens periode waarin zaak voor andere...
Aandelenhandel Aan- en verkoop van aandelen Beurshandel Aandelenbeurs

HvJ 20-06-1996 Wellcome Trust C-155/94

HvJ Wellcome Trust arrest Het begrip economische activiteiten in de zin van artikel 4, lid 2, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat het...
orgeldraaier

HvJ 03-03-1994 Tolsma C-16/93

HvJ Tolsma arrest Tolsma heeft een draaiorgel, waarmee hij op straat muziek maakt. Hij vraagt voorbijgangers kleingeld in het voorgehouden bakje te doen. Hij gaat...
bouwterrein

HvJ 4-12-1990 Van Tiem C-186/89

HvJ Van Tiem arrest Verlening van recht van opstal op onroerend goed - Economische activiteit Het verlenen van een recht van opstal op een onroerend goed...
apple and pear

HvJ 08-03-1988 Apple and Pear 102/86

HvJ Apple and Pear arrest Apple and Pear Development Council (hierna: Apple and Pear) houdt zich bezig met de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van...

HvJ 14-02-1985 Rompelman 268/83

HvJ Rompelman arrest Economische activiteiten kunnen bestaan uit verschillende opeenvolgende handelingen. De tot die handelingen behorende voorbereidende activiteiten, zoals verkrijging van bedrijfsmiddelen en dus ook aankoop...
Hong Kong Victoria Haven Hongkong Haven

HvJ 01-04-1982 Hong-Kong Trade 89/81

In het Hong-Kong Trade arrest kwam het Europese HvJ tot het volgende oordeel: Een (rechts) persoon die regelmatig, maar alleen gratis, diensten verricht aan ondernemers,...
Ketel Koperen Ketel Koper Glanzend Koken Brand

HvJ 12-06-1979 Ketelhandel P. van Paassen 181/78

HvJ Van Paassen arrest Een lidstaat heeft een regeling ingevoerd, als bedoeld in bijlage A punt 2 Ad art. 4 vierde alinea Tweede Richtlijn, als...

Nieuwste berichten

geen geld niet betaling schuldenaar schulden

Schuldenbewindvoering kwalificeert als schuldhulpverlening sociaal-culturele vrijstelling btw

Schuldenbewindvoering kwalificeert als schuldhulpverlening sociaal-culturele vrijstelling btw De werkzaamheden van X BV bestaan uit beschermingsbewind, schuldhulpverlening en budgetbeheer. De inhoud van de werkzaamheden is op...
Overhemd Man Mode Persoon Kleding Gigolo

Website bemiddelt bij escortdiensten door gigolo’s

Website bemiddelt bij escortdiensten door gigolo’s X BV exploiteert een website met profielen met foto’s en informatie (uiterlijk, tarief, etc) over gigolo’s. Klanten kunnen via...
Compromis handen schudden overeenkomst afspraak maken

Bindende afspraak voor compensatie van btw op re-integratietrajecten

Bindende afspraak voor compensatie van btw op re-integratietrajecten Een gemeente heeft voor de jaren 2011 tot en met 2016 verzocht om een bijdrage uit het...
Documenten Bestanden Archief Bestand Map Administratie

Hof verwerpt beroep op bewijsnood wegens niet-beschikken over administraties

Hof verwerpt beroep op bewijsnood wegens niet-beschikken over administraties De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek uitgevoerd bij maatschap X, Y en Z naar aanleiding waarvan naheffingsaanslagen...
Mobiele telefooons

Nultarief terecht geweigerd bij btw-carrouselfraude met vervalste CMR-documenten

Nultarief terecht geweigerd bij btw-carrouselfraude met vervalste CMR-documenten Op 1 november 2000 is X een eenmanszaak begonnen waarvan de activiteiten van voornamelijk bestonden uit het...
Landbouw Trekker Botte Mest Tractoren Platteland Drijfmest

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor door derde verschuldigde vertragingsrente

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor door derde verschuldigde vertragingsrente De Bulgaarse vennootschap ALTI heeft van de Bulgaarse eenpersoonsvennootschap Fotomag een maaidorser, een tractor en een ander...