maandag, augustus 10, 2020
Italiaanse vlag in de vorm van Italie

HvJ 03-06-1992 Commissie-Italie C-287/91

HvJ Commissie-Italie arrest Door toe te staan dat het Ministerie van Financiën de termijnen voor de teruggaaf van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen stelselmatig...
advocaat rechter officier van justitie wet pleiten

HvJ 07-05-1992 Bozzi C-347/90

HvJ Bozzi arrest Art 401 Btw-richtlijn verzet zich niet tegen de invoering of handhaving van een bijdrage met de kenmerken van de in Italië ten laste...
woning

HvJ 06-05-1992 De Jong C-20/91

HvJ De Jong arrest Onttrekken van bedrijfsgoed voor eigen privé-doeleinden van belastingplichtige - Bouw in uitoefening van bedrijf van voor eigen bewoning bestemde woning op grond...
Arbeidsmarkt Arbeidsmarktbijdrage Gemeente Sociale Dienst

HvJ 31-03-1992 Dansk Denkavit C-200/90

HvJ Dansk Denkavit arrest Art 401 Btw-richtlijn verzet zich tegen de invoering of de handhaving van een fiscale heffing die: - zowel wordt geheven over aan de...
spanje spaanse vlag

HvJ 17-10-1991 Commissie-Spanje C-35/90

HvJ Commissie-Spanje arrest Door de diensten - daaronder begrepen die waarvoor de tegenprestatie bestaat in auteursrechten - die uit hoofde van hun beroep worden verricht door...
Gerechtsdeurwaarder deurwaarder incasso invordering

HvJ 25-07-1991 Ayuntamiento de Sevilla C-202/90

HvJ Ayuntamiento de Sevilla arrest 1) Artikel 4, leden 1 en 4, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat werkzaamheden als die van ontvangers...
auto

HvJ 11-07-1991 Lennartz C-97/90

HvJ Lennartz arrest Artikel 20 lid 2 Zesde richtlijn is van toepassing wanneer een particulier investeringsgoederen als belastingplichtige betrekt en bestemt voor zijn economische activiteiten in...
grafiek groei winst dividend

HvJ 20-06-1991 Polysar Investments C-60/90

HvJ Polysar Investments arrest Artikel 4 van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat een holdingvennootschap wier enig doel is de deelneming in andere ondernemingen,...
Vertoning Vermakelijkheid

HvJ 19-03-1991 Giant C-109/90

HvJ Giant arrest Art 401 Btw-richtlijn staat niet in de weg aan de heffing van een speciale belasting op vertoningen en vermakelijkheden als die welke door...
Witwassen Van Geld Bestrijding Van De Criminaliteit Vals Geld

HvJ 06-12-1990 Witzemann C-343/89

HvJ Witzemann arrest 1 ) Het gemeenschapsrecht moet aldus worden uitgelegd, dat er geen douaneschuld kan ontstaan bij de invoer van vals geld in het douanegebied...
bouwterrein

HvJ 4-12-1990 Van Tiem C-186/89

HvJ Van Tiem arrest Verlening van recht van opstal op onroerend goed - Economische activiteit Het verlenen van een recht van opstal op een onroerend goed...
aardolie oliewinning petroleum jaknikker

HvJ 26-06-1990 Velker International Oil C-185/89

HvJ Velker International Oil arrest Vrijstelling voor leveringen van goederen bestemd voor bevoorrading van schepen Als levering van goederen bestemd voor de bevoorrading van schepen kunnen slechts...
Duitse vlag in de vorm van Duitsland

HvJ 23-05-1990 Commissie-Duitsland C-251/88

HvJ Commissie-Duitsland arrest Wanneer in alle stadia BTW wordt geheven, is het BTW-tarief niet van invloed op de heffingsgrondslag van de BTW-middelen. Aangezien het bedrag dat...
Begraafplaats Graf Graven Tombstone Grafrechten

HvJ 15-05-1990 Comune di Carpaneto Piacentino C-4/89

HvJ Comune di Carpaneto Piacentino arrest 1 ) Artikel 4, lid 5, eerste alinea, van de Zesde Richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat werkzaamheden door publiekrechtelijke...
Ballon Korting Voordeel Procent Goedkoper

HvJ 27-03-1990 Boots Company C-126/88

HvJ Boots Company arrest Begrip "prijskortingen en -rabatten" Prijskorting tegen inlevering van door klant bij eerdere aankoop gratis verkregen waardebon daaronder begrepen Onder "prijskortingen en -rabatten die...

Nieuwste berichten

geen geld niet betaling schuldenaar schulden

Budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering niet vrijgesteld van omzetbelasting

  Budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering niet vrijgesteld van omzetbelasting De werkzaamheden van belanghebbende (eenmanszaak) bestaan uit budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering, al dan niet via beschermingsbewind, curatele...
geen geld niet betaling schuldenaar schulden

Strikte uitleg begrip schuldhulpverlening btw door Gerechtshof

  Strikte uitleg begrip schuldhulpverlening btw door Gerechtshof Belanghebbende (eenmanszaak, later ingebracht in fiscale eenheid omzetbelasting bestaande uit holding + werkmaatschappij) voert financiële administraties, opent en...
BMW Mercedes Porsche (1)

Niet aannemelijk dat belanghebbende ‘had moeten weten’ dat zij deelnam aan transactie die onderdeel...

Niet aannemelijk dat belanghebbende ‘had moeten weten’ dat zij deelnam aan transactie die onderdeel was van btw-fraude Belanghebbende in- en verkoopt jonge gebruikte exclusieve...
Schieten schietsport

Bewuste standpuntbepaling dat naheffingsaanslagen omzetbelasting tot bepaalde bedragen zouden worden verminderd

  Bewuste standpuntbepaling dat naheffingsaanslagen omzetbelasting tot bepaalde bedragen zouden worden verminderd Belanghebbende handelt in richtmiddelen voor schietsportwapens en in messen. Uit een controle van de...
advocaat rechter officier van justitie wet pleiten

HvJ 16-07-2020 UR (Assujettissement des avocats à la TVA) C-424/19

HvJ UR (Assujettissement des avocats à la TVA) arrest UR, een in Roemenië gevestigd advocatenkantoor, heeft de belastingdienst verzocht haar uit het btw-register te schrappen...
Cafetaria snackbar patat met hamburger

HvJ 09-07-2020 Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler C-374/19

HvJ Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler arrest HF is moedervennootschap van een BV die een btw-vrijgesteld woon‑zorgcentrum exploiteert. HF heeft een cafetaria tegen dit woon‑zorgcentrum aangebouwd, die...