vrijdag, september 18, 2020
aardolie oliewinning petroleum jaknikker

HvJ 26-06-1990 Velker International Oil C-185/89

HvJ Velker International Oil arrest Vrijstelling voor leveringen van goederen bestemd voor bevoorrading van schepen Als levering van goederen bestemd voor de bevoorrading van schepen kunnen slechts...
Duitse vlag in de vorm van Duitsland

HvJ 23-05-1990 Commissie-Duitsland C-251/88

HvJ Commissie-Duitsland arrest Wanneer in alle stadia BTW wordt geheven, is het BTW-tarief niet van invloed op de heffingsgrondslag van de BTW-middelen. Aangezien het bedrag dat...
Begraafplaats Graf Graven Tombstone Grafrechten

HvJ 15-05-1990 Comune di Carpaneto Piacentino C-4/89

HvJ Comune di Carpaneto Piacentino arrest 1 ) Artikel 4, lid 5, eerste alinea, van de Zesde Richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat werkzaamheden door publiekrechtelijke...
Ballon Korting Voordeel Procent Goedkoper

HvJ 27-03-1990 Boots Company C-126/88

HvJ Boots Company arrest Begrip "prijskortingen en -rabatten" Prijskorting tegen inlevering van door klant bij eerdere aankoop gratis verkregen waardebon daaronder begrepen Onder "prijskortingen en -rabatten die...
villa

HvJ 08-02-1990 Safe Rekencentrum C-320/88

HvJ Safe Rekencentrum arrest 1 ) Artikel 5, lid 1, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat als "levering van een goed" wordt beschouwd...
Lassen Lasser Montage Fabricage

HvJ 13-12-1989 Genius Holding C-342/87

HvJ Genius Holding arrest De uitoefening van het recht op aftrek strekt zich niet uit tot de btw die uitsluitend is verschuldigd op grond van de...
Grammofoonplaten langspeelplaten lp's vinyl

HvJ 05-12-1989 ORO Amsterdam Beheer C-165/88

HvJ ORO Amsterdam Beheer arrest Bij berekening BTW over gebruikte goederen geen rekening houden met BTW nog begrepen in prijs. In hun huidige stand verzetten het gemeenschapsrecht...
Begraafplaats Graf Graven Tombstone Grafrechten

HvJ 17-10-1989 Carpaneto Piacentino 231/87

HvJ Carpaneto Piacentino arrest 1 ) Artikel 4, lid 5, eerste alinea, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat werkzaamheden door publiekrechtelijke lichamen "als...
Parkeerplaatsen in PArkeergarage

HvJ 13-07-1989 Morten Henriksen 173/88

HvJ Morten Henriksen arrest Vrijstelling van verhuur van onroerend goed - Uitzondering voor verhuur van parkeerruimte voor voertuigen De vrijstelling voor verhuur van onroerend goed moet aldus...
Gele Auto Personenauto Miniatuur

HvJ 13-07-1989 Wisselink en Co C-93/88

HvJ Wisselink en Co arrest Hetgeen in de Eerste richtlijn, de Tweede richtlijn en de Zesde richtlijn inzake omzetbelasting is bepaald, vormt geen beletsel voor de...
Tweedehands auto privégebruik

HvJ 27-06-1989 Kühne 50/88

HvJ Kühne arrest Btw op privégebruik bedrijfsauto, tweedehands gekocht zonder recht op aftrek van btw  Artikel 6, lid 2, eerste volzin, sub a Zesde richtlijn moet aldus...
Spellen Willekeurige Loto Loterij Winnaar Loterijen

HvJ 15-06-1989 SUFA 348/87

HvJ SUFA arrest De handelingen waarvoor ingevolge artikel 13, deel A, lid 1, sub f, van de Zesde richtlijn vrijstelling van BTW moet worden verleend, omvatten niet...
Zeegaande zeiljachten zeilsport zeewaardig

HvJ 15-03-1989 Hamann 51/88

HvJ Hamann arrest Zeegaande zeiljachten die de huurders gebruiken voor het beoefenen van de zeilsport, zijn vervoermiddelen in de zin van artikel 9, lid 2, sub...
Italiaanse vlag in de vorm van Italie

HvJ 21-02-1989 Commissie-Italie 203/87

HvJ Commissie-Italie arrest Tijdelijke afwijking van btw-stelsel ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Campania en Basilicata Door voor de periode tussen 1 januari 1984...
Cosmetische producten Opmaken Make-up

HvJ 23-11-1988 Naturally Yours Cosmetics 230/87

HvJ Naturally Yours Cosmetics arrest Rechtstreeks verband tussen levering en in geld uitgedrukte subjectieve waarde vertegenwoordigende tegenwaarde. Verlaging van verkoopprijs als beloning voor een door koper...

Nieuwste berichten

Appartementencomplex

HvJ 17-09-2020 Stichting Schoonzicht C-791/18

HvJ Stichting Schoonzicht arrest Stichting Schoonzicht heeft op aan haar toebehorende grond een appartementencomplex laten bouwen, bestaande uit 7 woonappartementen. De bouw is in 2013...
Gebouwen woningcomplexen flats

HvJ 16-09-2020 XT C-312/19

HvJ XT arrest XT en een andere natuurlijke persoon hebben een maatschapsovereenkomst gesloten. Nadat hij de maatschap had opgericht en de inbreng van zijn zakenpartner...
Bergweg

HvJ 16-09-2020 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie C-528/19

HvJ Mitteldeutsche Hartstein-Industrie arrest Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (MHI) is een beherende holdingmaatschappij. Zij vormt samen met haar dochterondernemingen A GmbH en B GmbH een fiscale eenheid....
Pool van leerkrachten leraren onderwijzers (1)

Koepelvrijstelling voor samenwerkingsverband schoolbesturen met pool van leerkrachten

Koepelvrijstelling voor samenwerkingsverband schoolbesturen met pool van leerkrachten Een samenwerkingsverband van een aantal schoolbesturen in het basisonderwijs beheert een pool van leerkrachten die kunnen worden...

Verschillend btw-tarief op verschillende vormen van educatie

Verschillend btw-tarief op verschillende vormen van educatie In zijn brief van 14 september 2020 beantwoordt Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën de op 24 juli 2020 gestelde...
Akkerbouw landbouw tractor trekker boerenbedrijf

BV maakt niet aannemelijk dat economische activiteiten zijn verricht

BV maakt niet aannemelijk dat economische activiteiten zijn verricht Een BV heeft circa 18 hectare grond gekocht van de echtgenote van de DGA. De BV...