woensdag, december 11, 2019
speelautomaat drie elementen slot machine

HvJ 03-03-1988 Bergandi 252/86

HvJ Bergandi arrest Belasting op speelautomaten Volgens art 401 Btw-richtlijn mogen de lidstaten sinds invoering van het gemeenschappelijk btw-stelsel de onder de btw vallende leveringen, diensten...
Verenigd Koninkrijk land en vlag ineen

HvJ 23-02-1988 Commissie-Verenigd Koninkrijk 353/85

ARREST VAN HET HOF VAN 23 FEBRUARI 1988. - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND. - BELASTING OVER...
Belgische vlag in de vorm van Belgie

HvJ 04-02-1988 Commissie-Belgie 391/85

HvJ Commissie-België arrest Door in feite de catalogusprijs te handhaven als maatstaf van heffing voor de belasting op nieuwe personenauto's en nieuwe auto's voor dubbel...
Nederland kaart en vlag NL

HvJ 26-03-1987 Commissie-Nederland 235/85

ARREST VAN HET HOF VAN 26 MAART 1987. - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. - BTW-PLICHTIGEN - PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN -...
Dak Woning Woningbouw Architectuur Houten Structuur

HvJ 08-07-1986 Kerrutt 73/85

HvJ Kerrutt arrest De leveringen van goederen en de dienstverrichtingen (niet zijnde de levering van het bouwterrein) in het kader van een "pakket" overeenkomsten tot...
auto

HvJ 23-01-1986 Bergeres-Becque 39/85

ARREST VAN HET HOF (EERSTE KAMER) VAN 23 JANUARI 1986. - G. BERGERES - BECQUE TEGEN SERVICE INTERREGIONAL DES DOUANES. - VERZOEK OM EEN...
Omzetbelasting_ Btw_

HvJ 27-11-1985 Rousseau Wilmot 295/84

HvJ Rousseau Wilmot arrest Onder het begrip "belastingen, rechten en heffingen die niet het karakter van omzetbelasting bezitten" in art 401 Btw-richtlijn, valt een heffing...
Rode Alfa Romeo auto sportwagen

HvJ 03-10-1985 Profant 249/84

ARREST VAN HET HOF (VIERDE KAMER) VAN 3 OKTOBER 1985. - MINISTERE PUBLIC EN MINISTERE DES FINANCES TEGEN PROFANT. - VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE...
Duitse vlag in de vorm van Duitsland

HvJ 11-07-1985 Commissie-Duitsland 107/84

HvJ Commissie-Duitsland arrest Vrijstelling voor t.b.v. de posterijen verrichte diensten De vrijstelling geldt voor diensten verricht door openbare postdiensten in organieke zin, maar niet voor diensten...
ierland ierse vlag

HvJ 10-07-1985 Commissie-Ierland 17/84

HvJ Commissie-Ierland arrest Maatstaf van heffing bij inruil van een roerend goed als gedeeltelijke betaling. ARREST VAN HET HOF VAN 10 JULI 1985. - COMMISSIE VAN...
Nederland kaart en vlag NL

HvJ 10-07-1985 Commissie-Nederland 16/84

HvJ Commissie-Nederland arrest Maatstaf van heffing bij inruil van een roerend goed als gedeeltelijke betaling. ARREST VAN HET HOF VAN 10 JULI 1985. - COMMISSIE VAN...
Speelautomaten Casino

HvJ 04-07-1985 Berkholz 168/84

HvJ Berkholz arrest Exploitatie van speelautomaten aan boord van op volle zee varend schip - Begrip "vaste inrichting" - Vrijstelling voor diensten verricht voor rechtstreekse...
Pleziervaartuig Sportvaartuig Sportjacht Zeiljacht

HvJ 21-05-1985 Schul 47/84

HvJ Schul arrest Bij de berekening van de btw die door een lidstaat wordt geheven bij de invoer vanuit een andere lidstaat van een door...
Boek Oude Boeken Herstellen Klassieker

HvJ 14-05-1985 Van Dijk’s Boekhuis 139/84

In het Van Dijk’s Boekhuis arrest heeft het HvJ verklaard: Er is slechts sprake van het vervaardigen van een werk in roerende staat als een opdrachtnemer...

HvJ 14-02-1985 Rompelman 268/83

HvJ Rompelman arrest Economische activiteiten kunnen bestaan uit verschillende opeenvolgende handelingen. De tot die handelingen behorende voorbereidende activiteiten, zoals verkrijging van bedrijfsmiddelen en dus ook aankoop...

Blijf op de hoogte

4,307VolgersVolg

Nieuwste berichten

Alcoholische dranken

Geen btw nihiltarief accijnsgoederenplaats zonder fiscaal vertegenwoordiger

Geen btw nihiltarief accijnsgoederenplaats zonder fiscaal vertegenwoordiger Belanghebbende is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK) en heeft accijnsgoederen overgebracht vanuit het VK naar een accijnsgoederenplaats...
Woning met Zonnepanelen op het Dak

Btw-teruggaaf zonnepanelen geweigerd omdat belanghebbende al ondernemer was en aangifte had gedaan

Btw-teruggaaf zonnepanelen geweigerd omdat belanghebbende al ondernemer was en aangifte had gedaan Het verzoek om btw-teruggaaf kan op drie manieren worden opgevat: als een verzoek...
Woning met bijgebouw en gazon met bloemen

Geen aftrek voorbelasting voor privékosten notaris

Geen aftrek voorbelasting voor privékosten notaris Een notaris moest zijn notariskantoor verhuizen en heeft geprobeerd om het aan huis te vestigen. Hij heeft een jaar...
13 zonnepanelen

Zonnepanelen en recht op aftrek voorbelasting voor bouwkosten nieuwbouwwoning

Zonnepanelen en recht op aftrek voorbelasting voor bouwkosten nieuwbouwwoning Eind 2015 heeft belanghebbende een koop-aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een nieuwbouwwoning. Begin 2017 is...
Monitor Auditfiles Binaire Systeem Computer

Informatiebeschikking voor verstrekken auditfiles terecht

Informatiebeschikking voor verstrekken auditfiles terecht Volgens het Hof volgt noch uit de tekst van art 52a lid 1 AWR, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis daarvan, dat...
Audit Belasting Inspectie Document Auditfiles Controle

Geen gerechtvaardigd vertrouwen door enkel uitblijven van controles

Geen gerechtvaardigd vertrouwen door enkel uitblijven van controles Een eenmanszaak verzorgt boekhoudingen, geeft belastingadvies en beoefent podiumkunst. De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek gehouden naar de...