zaterdag, januari 25, 2020

HvJ 14-02-1985 Rompelman 268/83

HvJ Rompelman arrest Economische activiteiten kunnen bestaan uit verschillende opeenvolgende handelingen. De tot die handelingen behorende voorbereidende activiteiten, zoals verkrijging van bedrijfsmiddelen en dus ook aankoop...
cosmetics cosmetica cosmetische producten

HvJ 13-02-1985 Direct Cosmetics 5/84

HvJ Direct Cosmetics arrest WANNEER EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING, WAARVAN OVEREENKOMSTIG ART 27 LID 5 ZESDE RICHTLIJN, KENNISGEVING HEEFT PLAATSGEVONDEN, WORDT GEWIJZIGD DOOR SCHRAPPING VAN...
Belgische vlag in de vorm van Belgie

HvJ 10-04-1984 Commissie-België 324/82

HvJ Commissie-België arrest Als bijzondere (van artikel 11 Zesde Richtlijn afwijkende) maatregel de catalogusprijs handhaven als maatstaf van heffing van de btw op personenauto's, zonder...
Morfine Spuit Pil Capsule Naald Vloeistof

HvJ 28-02-1984 Einberger 294/82

In het Einberger arrest heeft het HvJ geoordeeld: Illegale (strafbare) importen van verdovende middelen in de EU vallen buiten het gemeenschappelijk btw-stelsel. Er ontstaat dus...
Hypotheek financiering woning kredietbemiddeling lening huis

HvJ 22-02-1984 Kloppenburg 70/83

HvJ Kloppenburg arrest Vrijstelling voor kredietbemiddeling – Mogelijkheid van particulieren om bij niet-uitvoering van richtlijn beroep op desbetreffende bepaling te doen - Verlenging van termijn...
bolletjes wol in verschillende kleuren in mand met breinaalden

HvJ 06-10-1982 CILFIT C-283/81

HvJ CILFIT arrest De verplichting om prejudiciële vragen te stellen van art 267 VWEU moet worden gezien in het kader van de samenwerking tussen de...
Parkeergarage

HvJ 01-07-1982 Bausystem 222/81

HvJ BAZ Bausystem arrest Bij rechterlijke uitspraak toegekende rente niet in grondslag. De belastinggrondslag omvat niet de bij rechterlijke uitspraak aan de ondernemer toegekende rente, wanneer...
Hypotheek financiering woning kredietbemiddeling lening huis

HvJ 10-06-1982 Grendel 255/81

HvJ Grendel arrest Vrijstelling voor kredietbemiddeling – Mogelijkheid van particulieren om bij niet-uitvoering van richtlijn beroep op desbetreffende bepaling te doen Een kredietbemiddelaar kon zich na...
Plezierjacht Sportjacht Boot

HvJ 05-05-1982 Schul 15/81

1 . FISCALE BEPALINGEN - HARMONISATIE VAN WETGEVING - OMZETBELASTING - GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VAN BELASTING OVER TOEGEVOEGDE WAARDE - BELASTING OVER TOEGEVOEGDE WAARDE ,...
Hong Kong Victoria Haven Hongkong Haven

HvJ 01-04-1982 Hong-Kong Trade 89/81

In het Hong-Kong Trade arrest kwam het Europese HvJ tot het volgende oordeel: Een (rechts) persoon die regelmatig, maar alleen gratis, diensten verricht aan ondernemers,...
Hypotheek financiering woning kredietbemiddeling lening huis

HvJ 19-01-1982 Becker 8/81

HvJ Becker arrest Vrijstelling voor kredietbemiddeling - Mogelijkheid van particulieren om bij niet-uitvoering van richtlijn beroep op desbetreffende bepaling te doen Een kredietbemiddelaar kon zich na...
aardappel drie ongeschilde aardappels op witte achtergrond

HvJ 05-02-1981 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats 154/80

Samenvatting HvJ Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats arrest Een dienst is belastbaar met btw wanneer zij onder bezwarende titel wordt verricht. De belastinggrondslag bestaat dan in de tegenwaarde van...
Ketel Koperen Ketel Koper Glanzend Koken Brand

HvJ 12-06-1979 Ketelhandel P. van Paassen 181/78

HvJ Van Paassen arrest Een lidstaat heeft een regeling ingevoerd, als bedoeld in bijlage A punt 2 Ad art. 4 vierde alinea Tweede Richtlijn, als...
NS spoorwegen treincoupe reizen rails

HvJ 12-06-1979 Nederlandse Spoorwegen 126/78

HvJ Nederlandse Spoorwegen arrest Als een vervoerder zich heeft verbonden om naast het vervoer van het goed de prijs van dat goed te innen alvorens...
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO)

HvJ 01-02-1977 VNO 51/76

HvJ VNO arrest Begrip "investeringsgoederen" - Bevoegdheden tot vaststelling door de lidstaten  Onder de in art. 17, na het derde streepje, Tweede Richtlijn, genoemde investeringsgoederen moeten worden...

Blijf op de hoogte

4,305VolgersVolg

Nieuwste berichten

zonnepanelen installeren poppetje met zonnepaneel en accuboormachine

Overzicht btw jurisprudentie zonnepanelen

Overzicht btw jurisprudentie zonnepanelen Aftrek woning met zonnepanelen (en zonnescholen) Rechtbank Gelderland 21 november 2016 (ECLI:NL:RBGEL:2016:6317) Woning met zakelijk deel in 2013 in gebruik genomen (integrale...
gerechtsdeurwaarder geld en man op weegschaal

Geen proceskostenvergoeding omdat niet geheel of gedeeltelijk is tegemoetgekomen

Geen proceskostenvergoeding omdat niet geheel of gedeeltelijk is tegemoetgekomen Ingevolge art 8:75a lid 1 in verbinding met art 8:108 lid 1 Awb kan het bestuursorgaan,...
Autoverkoop Verkoop Tweedehands Auto Overdracht Hand Schudden

Nultarief niet van toepassing op handel in gebruikte auto’s

Nultarief niet van toepassing op handel in gebruikte auto's Een eenmanszaak exploiteert een sportschool en handelt in gebruikte auto’s. Bij een boekenonderzoek zijn in de...
Zandloper Tijd Overschrijding van de redelijke termijn

Vergoeding immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn

Vergoeding immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn De Belastingdienst heeft navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd. Daarbij zijn ook verzuimboetes opgelegd en is...
Panden Onroerende zaken onroerend goed huizen

Geen incidentele verkopen panden maar onlosmakelijk onderdeel activiteiten onderneming

Geen incidentele verkopen panden maar onlosmakelijk onderdeel activiteiten onderneming Belanghebbende verhuurt onroerende zaken. Zowel vrijgesteld als belast met btw. In 2006 en 2007 heeft zij...
Arts BTW?

Tegen vergoeding organiseren en coördineren van multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten (ketenzorg) gezondheidskundige verzorging?

Tegen vergoeding organiseren en coördineren van multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten (ketenzorg) gezondheidskundige verzorging? Belanghebbende, een fiscale eenheid tussen een huisartsencoöperatie en haar 100%-dochter, valt onder...