donderdag, augustus 13, 2020
Omzetbelasting_ Btw_

HvJ 27-11-1985 Rousseau Wilmot 295/84

HvJ Rousseau Wilmot arrest Onder het begrip "belastingen, rechten en heffingen die niet het karakter van omzetbelasting bezitten" in art 401 Btw-richtlijn, valt een heffing...
Rode Alfa Romeo auto sportwagen

HvJ 03-10-1985 Profant 249/84

ARREST VAN HET HOF (VIERDE KAMER) VAN 3 OKTOBER 1985. - MINISTERE PUBLIC EN MINISTERE DES FINANCES TEGEN PROFANT. - VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE...
Duitse vlag in de vorm van Duitsland

HvJ 11-07-1985 Commissie-Duitsland 107/84

HvJ Commissie-Duitsland arrest Vrijstelling voor t.b.v. de posterijen verrichte diensten De vrijstelling geldt voor diensten verricht door openbare postdiensten in organieke zin, maar niet voor diensten...
ierland ierse vlag

HvJ 10-07-1985 Commissie-Ierland 17/84

HvJ Commissie-Ierland arrest Maatstaf van heffing bij inruil van een roerend goed als gedeeltelijke betaling. ARREST VAN HET HOF VAN 10 JULI 1985. - COMMISSIE VAN...
Nederland kaart en vlag NL

HvJ 10-07-1985 Commissie-Nederland 16/84

HvJ Commissie-Nederland arrest Maatstaf van heffing bij inruil van een roerend goed als gedeeltelijke betaling. ARREST VAN HET HOF VAN 10 JULI 1985. - COMMISSIE VAN...
Speelautomaten Casino

HvJ 04-07-1985 Berkholz 168/84

HvJ Berkholz arrest Exploitatie van speelautomaten aan boord van op volle zee varend schip - Begrip "vaste inrichting" - Vrijstelling voor diensten verricht voor rechtstreekse...
Pleziervaartuig Sportvaartuig Sportjacht Zeiljacht

HvJ 21-05-1985 Schul 47/84

HvJ Schul arrest Bij de berekening van de btw die door een lidstaat wordt geheven bij de invoer vanuit een andere lidstaat van een door...
Boek Oude Boeken Herstellen Klassieker

HvJ 14-05-1985 Van Dijk’s Boekhuis 139/84

In het Van Dijk’s Boekhuis arrest heeft het HvJ verklaard: Er is slechts sprake van het vervaardigen van een werk in roerende staat als een opdrachtnemer...

HvJ 14-02-1985 Rompelman 268/83

HvJ Rompelman arrest Economische activiteiten kunnen bestaan uit verschillende opeenvolgende handelingen. De tot die handelingen behorende voorbereidende activiteiten, zoals verkrijging van bedrijfsmiddelen en dus ook aankoop...
cosmetics cosmetica cosmetische producten

HvJ 13-02-1985 Direct Cosmetics 5/84

HvJ Direct Cosmetics arrest WANNEER EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING, WAARVAN OVEREENKOMSTIG ART 27 LID 5 ZESDE RICHTLIJN, KENNISGEVING HEEFT PLAATSGEVONDEN, WORDT GEWIJZIGD DOOR SCHRAPPING VAN...
Belgische vlag in de vorm van Belgie

HvJ 10-04-1984 Commissie-België 324/82

HvJ Commissie-België arrest Als bijzondere (van artikel 11 Zesde Richtlijn afwijkende) maatregel de catalogusprijs handhaven als maatstaf van heffing van de btw op personenauto's, zonder...
Morfine Spuit Pil Capsule Naald Vloeistof

HvJ 28-02-1984 Einberger 294/82

In het Einberger arrest heeft het HvJ geoordeeld: Illegale (strafbare) importen van verdovende middelen in de EU vallen buiten het gemeenschappelijk btw-stelsel. Er ontstaat dus...
Hypotheek financiering woning kredietbemiddeling lening huis

HvJ 22-02-1984 Kloppenburg 70/83

HvJ Kloppenburg arrest Vrijstelling voor kredietbemiddeling – Mogelijkheid van particulieren om bij niet-uitvoering van richtlijn beroep op desbetreffende bepaling te doen - Verlenging van termijn...
bolletjes wol in verschillende kleuren in mand met breinaalden

HvJ 06-10-1982 CILFIT C-283/81

HvJ CILFIT arrest De verplichting om prejudiciële vragen te stellen van art 267 VWEU moet worden gezien in het kader van de samenwerking tussen de...
Parkeergarage

HvJ 01-07-1982 Bausystem 222/81

HvJ BAZ Bausystem arrest Bij rechterlijke uitspraak toegekende rente niet in grondslag. De belastinggrondslag omvat niet de bij rechterlijke uitspraak aan de ondernemer toegekende rente, wanneer...

Nieuwste berichten

Camping tenten kamperen kampeerstoel

Door camping aan recreanten doorberekende waterschapslasten geen doorlopende post

Door camping aan recreanten doorberekende waterschapslasten geen doorlopende post Een camping heeft zowel toeristische plaatsen als jaarplaatsen. Voor de jaarplaatsen ontvangt zij huur. Er zijn...
geen geld niet betaling schuldenaar schulden

Budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering niet vrijgesteld van omzetbelasting

  Budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering niet vrijgesteld van omzetbelasting De werkzaamheden van belanghebbende (eenmanszaak) bestaan uit budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering, al dan niet via beschermingsbewind, curatele...
geen geld niet betaling schuldenaar schulden

Strikte uitleg begrip schuldhulpverlening btw door Gerechtshof

  Strikte uitleg begrip schuldhulpverlening btw door Gerechtshof Belanghebbende (eenmanszaak, later ingebracht in fiscale eenheid omzetbelasting bestaande uit holding + werkmaatschappij) voert financiële administraties, opent en...
BMW Mercedes Porsche (1)

Niet aannemelijk dat belanghebbende ‘had moeten weten’ dat zij deelnam aan transactie die onderdeel...

Niet aannemelijk dat belanghebbende ‘had moeten weten’ dat zij deelnam aan transactie die onderdeel was van btw-fraude Belanghebbende in- en verkoopt jonge gebruikte exclusieve...
Schieten schietsport

Bewuste standpuntbepaling dat naheffingsaanslagen omzetbelasting tot bepaalde bedragen zouden worden verminderd

  Bewuste standpuntbepaling dat naheffingsaanslagen omzetbelasting tot bepaalde bedragen zouden worden verminderd Belanghebbende handelt in richtmiddelen voor schietsportwapens en in messen. Uit een controle van de...
advocaat rechter officier van justitie wet pleiten

HvJ 16-07-2020 UR (Assujettissement des avocats à la TVA) C-424/19

HvJ UR (Assujettissement des avocats à la TVA) arrest UR, een in Roemenië gevestigd advocatenkantoor, heeft de belastingdienst verzocht haar uit het btw-register te schrappen...