vissen

HvJ 07-09-2006 Heger C-166/05

HvJ Heger arrest De overdracht van een visrecht in de vorm van een overdracht onder bezwarende titel van een visvergunning is een dienst die betrekking heeft...
Zeilboot Varen Vakantie Zomervakantie Watersport

HvJ 09-03-2006 Gillan Beach C-114/05

HvJ Gillan Beach arrest Artikel 9, lid 2, sub c, eerste streepje, van de Zesde richtlijn dient aldus te worden uitgelegd dat een totaalpakket van diensten dat een organisator...
Reisonderbrekingen Schip Haven Reizigers Tussenstop

HvJ 15-09-2005 Köhler C-58/04

HvJ Köhler arrest Reisonderbrekingen van een schip in havens van derde landen, tijdens welke de reizigers het schip – ook al is het maar voor korte...
Speelautomaten Casino

HvJ 12-05-2005 RAL (Channel Islands) C-452/03

HvJ RAL (Channel Islands) arrest Gelegenheid geven om tegen betaling speelautomaten te gebruiken die staan opgesteld in speelzalen op het grondgebied van een lidstaat, moet worden...
Plezierjacht schip boot varen zee

HvJ 27-05-2004 Lipjes C-68/03

HvJ Lipjes arrest Artikel 28 ter, E, lid 3, van de Zesde richtlijn moet niet aldus worden uitgelegd dat het slechts ziet op diensten van tussenpersonen...
Tentoonstelling Expo Stands

HvJ 05-06-2003 Design Concept C-438/01

HvJ Design Concept arrest Op reclamediensten die onrechtstreeks worden geleverd aan de adverteerder en worden gefactureerd aan een eerste ontvanger die ze op zijn beurt factureert...
Film filmproducenten reclamefilms

HvJ 15-03-2001 SPI C-108/00

HvJ SPI arrest Artikel 9, lid 2, sub e, tweede streepje, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat het niet enkel van toepassing is...
franse vlag in de vorm van de kaart van frankrijk

HvJ 25-01-2001 Commissie-Frankrijk C-429/97

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door aan in een andere lidstaat dan de Franse Republiek gevestigde belastingplichtigen die hoofdaannemer zijn in een overeenkomst inzake een complexe dienst op...
Reizen Autobus Busreizen Touringcar Vakantie Reisbureau

HvJ 06-11-1997 Reisebüro Binder C-116/96

HvJ Reisebüro Binder arrest Bij een all-in dienst van internationaal personenvervoer, moet de totale tegenprestatie voor deze dienst met het oog op de vaststelling van het...
Arbiter Arbitrage Reconciler Ombudsman Bemiddelaar Geschillen

HvJ 16-09-1997 Von Hoffmann C-145/96

HvJ Von Hoffmann arrest Diensten van een lid van een scheidsgerecht zijn geen diensten verricht door raadgevende personen, ingenieurs, adviesbureaus, advocaten, accountants en andere soortgelijke diensten. Arrest...
Dierenarts Uil Dieren Grappig Veterinaire Arts Hond Muis

HvJ 06-03-1997 Linthorst, Pouwels en Scheres C-167/95

HvJ Linthorst, Pouwels en Scheres arrest Als plaats van de diensten die hoofdzakelijk en gewoonlijk door dierenartsen worden verricht, wordt aangemerkt de plaats waar de dienstverrichter...
Studio Geluidstechniek Geluidstechnicus Mengtafel Geluid Muziek Volume Audiosporen

HvJ 26-09-1996 Dudda C-327/94

HvJ Dudda arrest Geluidstechnische begeleiding van artistieke of recreatieve evenementen verzorgt door de keuze en de bediening van de gebruikte apparatuur op de gegeven akoestische omstandigheden...
Griekenland kaart en vlag

HvJ 23-05-1996 Commissie-Griekenland C-331/94

HvJ Commissie-Griekenland arrest Territoriale werkingssfeer - Vervoerdiensten verricht op grondgebied van lidstaten - Circulaire cruises in territoriale en internationale wateren - Verplichting belasting te heffen over...
franse vlag in de vorm van de kaart van frankrijk

HvJ 17-11-1993 Commissie-Frankrijk C-68/92

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door: - de verkoop door een reclamebureau aan de klant van roerende lichamelijke goederen, die zijn bestemd voor uitdeling aan consumenten, - de diensten van...
luxemburg kaart land

HvJ 17-11-1993 Commissie-Luxemburg C-69/92

HvJ Commissie-Luxemburg arrest Door de verkoop van roerende lichamelijke goederen in het kader van een reclamecampagne, en geleverde diensten in het kader van diverse "public relations"-manifestaties,...

Nieuwste berichten

Genie Aladin Karton Aladdin Arabische Magische

HvJ 02-07-2020 Blackrock Investment Management (UK) C-231/19

HvJ Blackrock Investment Management (UK) arrest BlackRock is lid van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde btw-eenheid die zij vertegenwoordigt en waarin vennootschappen zijn samengebracht...
elektronische communicatie telecommunicatie internet

HvJ Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö C-215/19

HvJ Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö arrest Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Fins) = Handhavingseenheid van belastingbetalers De Finse vennootschap A Oy exploiteert netwerken voor draadloze communicatiediensten en houdt zich ook bezig...
Gebied Van Koolzaad Koolzaad Koolzaadveld Gele Bloemen

HvJ 02-07-2020 Terracult C-835/18

HvJ Terracult arrest Van 10 tot en met 14 oktober 2013 heeft het Roemeense Terracult koolzaad geleverd aan het Duitse Almos. Zij heeft de desbetreffende...
Matras

Btw tarief ligorthesen

Btw tarief ligorthesen In een actueel bericht van 1 juli 2020 laat de Belastingdienst weten dat het normale btw-tarief van toepassing is op de levering...
Onderhoud reparatie klussen timmerman klusser

Btw-aftrek voor instandhoudingskosten pand dat zowel belast als vrijgesteld kan worden verhuurd

  Btw-aftrek voor instandhoudingskosten pand dat zowel belast als vrijgesteld kan worden verhuurd Belanghebbende is sinds 1 februari 1996 eigenaar van een pand dat zij voor...
enveloppe post brief met stempel en rood blauwe kenmerken

Afschrift brief onvoldoende om verzending aannemelijk te maken

  Afschrift brief onvoldoende om verzending aannemelijk te maken In een WOZ-procedure voert belanghebbende onder andere aan dat hij in de bezwaarfase ten onrechte niet is...