maandag, december 9, 2019

Tarieven

Btw jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie over de toepassing van btw tarieven

Foto's kunstenaar artistiek

HvJ 05-09-2019 Regards Photographiques C-145/18

HvJ Regards Photographiques arrest Foto’s genomen door kunstenaar, door hem of onder zijn toezicht afgedrukt, gesigneerd en genummerd, met oplage van maximaal 30 exemplaren –...
Poolse vlag in de vorm van Polen

HvJ 04-06-2015 Commissie-Polen C-678/13

HvJ Commissie-Polen arrest Toepassing van een verlaagd btw-tarief op medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten alsmede op farmaceutische producten Door een verlaagd btw-tarief toe te passen op...
Verenigd Koninkrijk land en vlag ineen

HvJ 09-02-2006 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-305/03

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest Verlaagd tarief - Veiling van kunstvoorwerpen die onder regeling voor tijdelijke invoer zijn ingevoerd – Commissieloon van veilingmeesters Door een verlaagd BTW-tarief toe...
spanje spaanse vlag

HvJ 17-01-2013 Commissie-Spanje C-360/11

HvJ Commissie-Spanje arrest Verlaagd tarief - Farmaceutische producten gezondheidszorg – Medische uitrusting, hulpmiddelen handicaps, uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten Spanje heeft volgens het HvJ ten onrechte een...
Italiaanse vlag in de vorm van Italie

HvJ 19-01-1993 Commissie-Italie C-101/91

HvJ Commissie-Italie arrest Niet uitvoering van arrest houdende vaststelling niet-nakoming Door niet de maatregelen te treffen die nodig zijn om uitvoering te geven aan het arrest van...
Verenigd Koninkrijk land en vlag ineen

HvJ 04-06-2015 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-161/14

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest Verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstel van particuliere woningen, met uitzondering van materialen die beduidend deel vertegenwoordigen van waarde van verstrekte diensten Door...
zuurstoffles

HvJ 09-03-2017 Oxycure Belgium C‑573/15

HvJ Oxycure Belgium arrest Medische zuurstofbehandeling – Verlaagd btw‑tarief – Zuurstofflessen – Normaal btw‑tarief – Zuurstofconcentratoren Artikel 98, leden 1 en 2, van de Btw-richtlijn en de punten 3 en...
Kraan Aansluiting Op Waterleiding Buis Water Pijp

HvJ 03-04-2008 Torgau-Westelbien C-442/05

HvJ Torgau-Westelbien arrest Begrippen "levering van water" respectievelijk "waterdistributie" – Verlaagd btw-tarief De aanleg van een individuele aansluiting die bestaat uit het leggen van een leiding waardoor...
franse vlag in de vorm van de kaart van frankrijk

HvJ 08-05-2003 Commissie-Frankrijk C-384/01

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Levering van gas en elektriciteit door openbare netten - Vastrecht voor aansluiting op distributienetten - Verlaagd tarief ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 8 mei...
luxemburg kaart land

HvJ 05-03-2015 Commissie-Luxemburg C-502/13

HvJ Commissie-Luxemburg arrest Toepassing van een verlaagd tarief – Levering van digitale of elektronische boeken Door een btw-tarief van 3 % toe te passen op de...
ierland ierse vlag

HvJ 14-03-2013 Commissie-Ierland C-108/11

  HvJ Commissie-Ierland arrest Verlaagd tarief – Levering van windhonden en van paarden die niet bestemd zijn voor bereiding of productie van levensmiddelen voor menselijke of dierlijke...
Poolse vlag in de vorm van Polen

HvJ 28-10-2010 Commissie-Polen C-49/09

HvJ Commissie-Polen arrest Toepassing van verlaagd tarief – Kleding en kledingaccessoires voor baby’s en kinderschoenen Door een verlaagd btw-tarief van 7 % toe te passen op de levering,...
Portugese vlag in de vorm van Portugal

HvJ 12-06-2008 Commissie-Portugal C-462/05

HvJ Commissie-Portugal arrest Door voor de tolgelden voor het oversteken van de Taag te Lissabon via de weg een verlaagd btw-tarief van 5 % te handhaven,...
franse vlag in de vorm van de kaart van frankrijk

HvJ 06-05-2010 Commissie-Frankrijk C-94/09

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Toepassing van verlaagd tarief op lijkenvervoer per wagen De Franse regeling volgens welke het lijkenvervoer per wagen aan een verlaagd btw-tarief is onderworpen, voldoet...
Beheerder van gebouwen Tekenen Akte Contract

HvJ 11-10-2001 Adam C-267/99

HvJ Adam arrest Begrip vrij beroep - Beheerder van gebouwen in mede-eigendom Het is aan elke lidstaat om, met inachtneming van het neutraliteitsbeginsel, te bepalen welke handelingen...

Blijf op de hoogte

4,307VolgersVolg

Nieuwste berichten

Alcoholische dranken

Geen btw nihiltarief accijnsgoederenplaats zonder fiscaal vertegenwoordiger

Geen btw nihiltarief accijnsgoederenplaats zonder fiscaal vertegenwoordiger Belanghebbende is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK) en heeft accijnsgoederen overgebracht vanuit het VK naar een accijnsgoederenplaats...
Woning met Zonnepanelen op het Dak

Btw-teruggaaf zonnepanelen geweigerd omdat belanghebbende al ondernemer was en aangifte had gedaan

Btw-teruggaaf zonnepanelen geweigerd omdat belanghebbende al ondernemer was en aangifte had gedaan Het verzoek om btw-teruggaaf kan op drie manieren worden opgevat: als een verzoek...
Woning met bijgebouw en gazon met bloemen

Geen aftrek voorbelasting voor privékosten notaris

Geen aftrek voorbelasting voor privékosten notaris Een notaris moest zijn notariskantoor verhuizen en heeft geprobeerd om het aan huis te vestigen. Hij heeft een jaar...
13 zonnepanelen

Zonnepanelen en recht op aftrek voorbelasting voor bouwkosten nieuwbouwwoning

Zonnepanelen en recht op aftrek voorbelasting voor bouwkosten nieuwbouwwoning Eind 2015 heeft belanghebbende een koop-aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een nieuwbouwwoning. Begin 2017 is...
Monitor Auditfiles Binaire Systeem Computer

Informatiebeschikking voor verstrekken auditfiles terecht

Informatiebeschikking voor verstrekken auditfiles terecht Volgens het Hof volgt noch uit de tekst van art 52a lid 1 AWR, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis daarvan, dat...
Audit Belasting Inspectie Document Auditfiles Controle

Geen gerechtvaardigd vertrouwen door enkel uitblijven van controles

Geen gerechtvaardigd vertrouwen door enkel uitblijven van controles Een eenmanszaak verzorgt boekhoudingen, geeft belastingadvies en beoefent podiumkunst. De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek gehouden naar de...