donderdag, december 12, 2019

Tarieven

Btw jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie over de toepassing van btw tarieven

Duitse vlag in de vorm van Duitsland

HvJ 23-10-2003 Commissie-Duitsland C-109/02

HvJ Commissie-Duitsland arrest Verlaagd tarief voor muziekensembles en solisten Door een verlaagd btw-tarief toe te passen op diensten die muziekensembles rechtstreeks voor het publiek of voor een...
franse vlag in de vorm van de kaart van frankrijk

HvJ 08-05-2003 Commissie-Frankrijk C-384/01

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Levering van gas en elektriciteit door openbare netten - Vastrecht voor aansluiting op distributienetten - Verlaagd tarief ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 8 mei...
Beheerder van gebouwen Tekenen Akte Contract

HvJ 11-10-2001 Adam C-267/99

HvJ Adam arrest Begrip vrij beroep - Beheerder van gebouwen in mede-eigendom Het is aan elke lidstaat om, met inachtneming van het neutraliteitsbeginsel, te bepalen welke handelingen...
franse vlag in de vorm van de kaart van frankrijk

HvJ 03-05-2001 Commissie-Frankrijk C-481/98

HvJ Commissie-Frankrijk arrest Verlaagd tarief - geneesmiddelen Frankrijk heeft, door een btw-regeling in te stellen en te handhaven volgens welke op de voor vergoeding door de sociale...
Portugese vlag in de vorm van Portugal

HvJ 08-03-2001 Commissie-Portugal C-276/98

HvJ Commissie-Portugal arrest Verlaagd tarief - wijn, machines en uitrusting voor exploratie van alternatieve energiebronnen en landbouwwerktuigen Door een verlaagd btw-tarief van 5% te handhaven of in...
spanje spaanse vlag

HvJ 18-01-2001 Commissie-Spanje C-83/99

HvJ Commissie-Spanje arrest Toepassing van verlaagd tarief op tolgelden voor autosnelwegen Door een verlaagd btw-tarief toe te passen op de dienstverrichting bestaande in het tegen betaling van...
Italiaanse vlag in de vorm van Italie

HvJ 19-01-1993 Commissie-Italie C-101/91

HvJ Commissie-Italie arrest Niet uitvoering van arrest houdende vaststelling niet-nakoming Door niet de maatregelen te treffen die nodig zijn om uitvoering te geven aan het arrest van...
Italiaanse vlag in de vorm van Italie

HvJ 21-02-1989 Commissie-Italie 203/87

HvJ Commissie-Italie arrest Tijdelijke afwijking van btw-stelsel ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Campania en Basilicata Door voor de periode tussen 1 januari 1984...
Verenigd Koninkrijk land en vlag ineen

HvJ 21-06-1988 Commissie-Verenigd Koninkrijk 416/85

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest Toepassing van het nultarief - voorlopige handhaving om "duidelijk omschreven redenen van sociaal belang en ten behoeve van de eindverbruikers"  Door de...
ierland ierse vlag

HvJ 21-06-1988 Commissie-Ierland 415/85

HvJ Commissie-Ierland arrest Toepassing van het nultarief om "duidelijk omschreven redenen van sociaal belang en ten behoeve van de eindverbruikers" Door de toepassing van het nultarief...

Blijf op de hoogte

4,307VolgersVolg

Nieuwste berichten

Alcoholische dranken

Geen btw nihiltarief accijnsgoederenplaats zonder fiscaal vertegenwoordiger

Geen btw nihiltarief accijnsgoederenplaats zonder fiscaal vertegenwoordiger Belanghebbende is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK) en heeft accijnsgoederen overgebracht vanuit het VK naar een accijnsgoederenplaats...
Woning met Zonnepanelen op het Dak

Btw-teruggaaf zonnepanelen geweigerd omdat belanghebbende al ondernemer was en aangifte had gedaan

Btw-teruggaaf zonnepanelen geweigerd omdat belanghebbende al ondernemer was en aangifte had gedaan Het verzoek om btw-teruggaaf kan op drie manieren worden opgevat: als een verzoek...
Woning met bijgebouw en gazon met bloemen

Geen aftrek voorbelasting voor privékosten notaris

Geen aftrek voorbelasting voor privékosten notaris Een notaris moest zijn notariskantoor verhuizen en heeft geprobeerd om het aan huis te vestigen. Hij heeft een jaar...
horen close-up van oor met hand

Geen schending hoorplicht na 2 afgezegde hoorgesprekken en ingebrekestelling

Geen schending hoorplicht na 2 afgezegde hoorgesprekken en ingebrekestelling Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de Gemeente Rotterdam. De vraag is o.a. of...
13 zonnepanelen

Zonnepanelen en recht op aftrek voorbelasting voor bouwkosten nieuwbouwwoning

Zonnepanelen en recht op aftrek voorbelasting voor bouwkosten nieuwbouwwoning Eind 2015 heeft belanghebbende een koop-aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een nieuwbouwwoning. Begin 2017 is...
Monitor Auditfiles Binaire Systeem Computer

Informatiebeschikking voor verstrekken auditfiles terecht

Informatiebeschikking voor verstrekken auditfiles terecht Volgens het Hof volgt noch uit de tekst van art 52a lid 1 AWR, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis daarvan, dat...