woensdag, december 11, 2019
Hamer Rechter Hoge Raad Boete Veiling Wet

Geen afwijkende beoordeling ontvankelijkheid bij boete meer > Hoge Raad gaat om

Geen afwijkende beoordeling ontvankelijkheid bij boete meer > Hoge Raad gaat om In het arrest van 22 juni 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3854, heeft de Hoge Raad geoordeeld...
bankoverschrijving mobiel bankieren bancaire transactie tussen mobiele telefoons

Geen bezwaar via bank overschrijving mogelijk

Geen bezwaar via bank overschrijving mogelijk De vermelding “ik maak bezwaar” in het opmerkingenveld van bancaire overschrijving voldeed naar het oordeel van de rechtbank niet...
horen close-up van oor met hand

Geen reactie is niet stilzwijgend afstand doen van hoorrecht

Geen reactie is niet stilzwijgend afstand doen van hoorrecht Belanghebbende heeft tijdig bezwaar gemaakt en in haar bezwaarschrift aangegeven dat zij gehoord wilde worden. Bij...
golfbaan met bunker zand en hole tegen achtergrond van bomen

Percelen grond om golfbaan aan te leggen geen bouwterrein btw

Percelen grond om golfbaan aan te leggen geen bouwterrein btw De Hoge Raad heeft op 12 december 2014 de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag...
spanning frustratie man alleen met handen in haar

Immateriële schadevergoeding bij kennelijke niet-ontvankelijkheid bezwaar

Immateriële schadevergoeding bij kennelijke niet-ontvankelijkheid bezwaar Ook op een bezwaar of beroep dat te laat is ingediend moet binnen een redelijke termijn worden beslist. Ook...
attractiepark sprookje disneyland

Gelegenheid geven tot parkeren bij attractiepark is zelfstandige hoofdprestatie

Gelegenheid geven tot parkeren bij attractiepark is zelfstandige hoofdprestatie Belanghebbende exploiteert een niet-afgescheiden attractiepark, waterpark en vakantiepark. Tegenover de hoofdingang van het parkterrein ligt een...
afbeelding van twee handen met een rood bord met daarop NO in het wit nee

Beroep tegen intrekking btw-nummer bij burgerlijke rechter

Beroep tegen intrekking btw-nummer bij burgerlijke rechter Dat bij intrekking van een btw-nummer een rechtsingang bij de algemene bestuursrechter of de belastingrechter ontbreekt, betekent niet...
zonnepanelen-btw

Zonnepanelen btw terugvragen Belastingdienst

Zonnepanelen btw terugvragen Belastingdienst Belanghebbende heeft sinds 1 september 2012 zonnepanelen op zijn dak. Vanaf dat moment levert hij een deel van de met...
factuur

Uitgereikt bescheid is factuur voor btw

Uitgereikt bescheid is factuur voor btw (eindarrest HR) In zijn arrest van 24 april 2015 heeft de Hoge Raad (eerste keer cassatie) de uitspraak van...
meer riet natuur

Beheersactiviteiten voor Natuurmonumenten belast met btw

Beheersactiviteiten voor Natuurmonumenten belast met btw Belanghebbende heeft een gebruiksovereenkomst gesloten met Natuurmonumenten waaruit voortvloeit dat belanghebbende bepaalde beheersactiviteiten zal verrichten ten aanzien van een...
schoolgebouw met schoolbus

HR Gemeente Woerden btw eindarrest

Uit het HvJ Gemeente Woerden arrest volgt dat belanghebbende recht heeft op volledige aftrek van de ter zake van de bouw van de panden...
woning

Onzekerheid over betaling vergoeding belemmert aftrek btw niet

Onzekerheid over betaling vergoeding belemmert aftrek btw niet Onzekerheid over het betalen van een voor het verrichten van een prestatie bedongen vergoeding is geen grond...
dollar wisselkoers pensioenfonds

Pensioenfonds gemeenschappelijk beleggingsfonds

Pensioenfonds gemeenschappelijk beleggingsfonds btw Het risico dat de deelnemers dragen bij de beleggingen van het pensioenfonds en de doorwerking van het resultaat daarvan in de...
dollar wisselkoers pensioenfonds

Bijzonder overheidstoezicht gemeenschappelijk beleggingsfonds vastgoedfonds

Bijzonder overheidstoezicht gemeenschappelijk beleggingsfonds vastgoedfonds Een vastgoedfonds kan een gemeenschappelijke beleggingsfonds zijn. Vereist is dat het fonds is onderworpen aan bijzonder overheidstoezicht. Het beheer omvat niet...
schoolgebouw met schoolbus

Kosten voor gemene rekening

Kosten voor gemene rekening Kosten voor gemene rekening. Belanghebbende maakt aannemelijk dat zij als penvoerder kosten heeft gemaakt ten behoeve van zichzelf en ten behoeve...

Blijf op de hoogte

4,307VolgersVolg

Nieuwste berichten

Alcoholische dranken

Geen btw nihiltarief accijnsgoederenplaats zonder fiscaal vertegenwoordiger

Geen btw nihiltarief accijnsgoederenplaats zonder fiscaal vertegenwoordiger Belanghebbende is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK) en heeft accijnsgoederen overgebracht vanuit het VK naar een accijnsgoederenplaats...
Woning met Zonnepanelen op het Dak

Btw-teruggaaf zonnepanelen geweigerd omdat belanghebbende al ondernemer was en aangifte had gedaan

Btw-teruggaaf zonnepanelen geweigerd omdat belanghebbende al ondernemer was en aangifte had gedaan Het verzoek om btw-teruggaaf kan op drie manieren worden opgevat: als een verzoek...
Woning met bijgebouw en gazon met bloemen

Geen aftrek voorbelasting voor privékosten notaris

Geen aftrek voorbelasting voor privékosten notaris Een notaris moest zijn notariskantoor verhuizen en heeft geprobeerd om het aan huis te vestigen. Hij heeft een jaar...
13 zonnepanelen

Zonnepanelen en recht op aftrek voorbelasting voor bouwkosten nieuwbouwwoning

Zonnepanelen en recht op aftrek voorbelasting voor bouwkosten nieuwbouwwoning Eind 2015 heeft belanghebbende een koop-aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een nieuwbouwwoning. Begin 2017 is...
Monitor Auditfiles Binaire Systeem Computer

Informatiebeschikking voor verstrekken auditfiles terecht

Informatiebeschikking voor verstrekken auditfiles terecht Volgens het Hof volgt noch uit de tekst van art 52a lid 1 AWR, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis daarvan, dat...
Audit Belasting Inspectie Document Auditfiles Controle

Geen gerechtvaardigd vertrouwen door enkel uitblijven van controles

Geen gerechtvaardigd vertrouwen door enkel uitblijven van controles Een eenmanszaak verzorgt boekhoudingen, geeft belastingadvies en beoefent podiumkunst. De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek gehouden naar de...