zondag, september 20, 2020
Hamer Rechter Hoge Raad Boete Veiling Wet

Geen afwijkende beoordeling ontvankelijkheid bij boete meer > Hoge Raad gaat om

Geen afwijkende beoordeling ontvankelijkheid bij boete meer > Hoge Raad gaat om In het arrest van 22 juni 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3854, heeft de Hoge Raad geoordeeld...
Paarden fokken racen

Paardenfokker verricht met zijn paarden geen economische activiteiten

Paardenfokker verricht met zijn paarden geen economische activiteiten Belanghebbende fokt, traint en laat drafpaarden racen, alsmede probeert hij nadien de paarden met winst te verkopen....
Belastingadviseur Administratieconsulent Accountant Advocaat

Ontbreken contractuele relatie sluit btw-ondernemerschap niet uit

Ontbreken contractuele relatie sluit btw-ondernemerschap niet uit Belanghebbende (administratieconsulent/belastingadviseur) is lid en medebestuurder van twee coöperaties. De coöperaties contracteren elk voor zich met cliënten voor...
schoenen

HR 23-09-2016 Confectieschoenen aanpassen btw 15/01732

HR Confectieschoenen aanpassen btw arrest Aanpassingen aan confectieschoenen leiden tot de vervaardiging en oplevering van nieuwe goederen, te weten orthopedisch schoeisel. Deze diensten vallen onder...
tatoeëren tattoo tatoeage (1)

Werkzaamheden tatoeëerder in ziekenhuis in opdracht van chirurg btw-vrijgesteld

Werkzaamheden tatoeëerder in ziekenhuis in opdracht van chirurg btw-vrijgesteld Een tatoeëerder tatoeëert in opdracht van plastisch chirurgen in ziekenhuizen patiënten die worden behandeld voor b.v....
strafbaar handboeien gevangen vrouw misdaad criminaliteit gevangenis vrijheidsbeneming

Alleen aangifteplichtige kan pleger zijn van opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte

Alleen aangifteplichtige kan pleger zijn van opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte Het OM is in cassatie gegaan tegen de vrijspraak door het Hof...
schoonmakers schoonmaken man en vrouw met dweil en schoonmaakspullen

Ook economische verwevenheid bij prestaties dienstbaar aan niet-economische activiteiten

Ook economische verwevenheid bij prestaties dienstbaar aan niet-economische activiteiten BV X verricht schoonmaakwerkzaamheden voor onderwijsstichting A. Stichting A verzorgt onderwijs op verschillende scholen en exploiteert...
Landbouw Trekker Botte Mest Tractoren Platteland Drijfmest

Wanneer rechtspersoon als dader van strafbaar feit aanmerken?

Wanneer rechtspersoon als dader van strafbaar feit aanmerken? Daderschap van een rechtspersoon. De Hoge Raad geeft invulling aan eisen waaraan moet zijn voldaan om een...
dollar wisselkoers pensioenfonds

Pensioenfonds gemeenschappelijk beleggingsfonds

Pensioenfonds gemeenschappelijk beleggingsfonds btw Het risico dat de deelnemers dragen bij de beleggingen van het pensioenfonds en de doorwerking van het resultaat daarvan in de...
Apotheekhoudend huisarts

Vaststelling werkelijke gebruik op basis van objectief en nauwkeurig vast te stellen gegevens

Vaststelling werkelijke gebruik op basis van objectief en nauwkeurig vast te stellen gegevens Belanghebbende exploiteert een huisartsenpraktijk met apotheek en heeft een woon-praktijkpand laten bouwen....
overschrijding redelijke termijn vergoeding immateriele schade

Vergoeding immateriële schade belastinggeschillen

Vergoeding immateriële schade belastinggeschillen Het rechtszekerheidsbeginsel (art 6 EVRM) geldt evenzeer binnen de nationale rechtsorde en evenzeer los van die verdragsbepaling. Dit beginsel noopt ertoe...
Failliet Faillissement Curator

Verzoek teruggaaf van omzetbelasting omdat vergoeding niet is en niet zal worden ontvangen

Verzoek teruggaaf van omzetbelasting omdat vergoeding niet is en niet zal worden ontvangen De curator heeft bij de Belastingdienst een verzoek om teruggaaf van omzetbelasting...
bankoverschrijving mobiel bankieren bancaire transactie tussen mobiele telefoons

Geen bezwaar via bank overschrijving mogelijk

Geen bezwaar via bank overschrijving mogelijk De vermelding “ik maak bezwaar” in het opmerkingenveld van bancaire overschrijving voldeed naar het oordeel van de rechtbank niet...
Kantoorcomplex

Overdracht kantoorcomplex geen overdracht algemeenheid van goederen btw

Overdracht kantoorcomplex geen overdracht algemeenheid van goederen btw Belanghebbende heeft een kantoorcomplex ontwikkeld dat bestaat uit vijf torens met in totaal 30.921 m2 kantoorruimte, 590...
enveloppe post brief met stempel en rood blauwe kenmerken

Hogerberoepschrift niet tijdig ingediend en hoger beroep dus niet-ontvankelijk

Hogerberoepschrift niet tijdig ingediend en hoger beroep dus niet-ontvankelijk De rechtbank Gelderland heeft de uitspraken op 8 juni 2018 aangetekend aan belanghebbende verzonden. De beroepstermijn...

Nieuwste berichten

Appartementencomplex

HvJ 17-09-2020 Stichting Schoonzicht C-791/18

HvJ Stichting Schoonzicht arrest Stichting Schoonzicht heeft op aan haar toebehorende grond een appartementencomplex laten bouwen, bestaande uit 7 woonappartementen. De bouw is in 2013...
Gebouwen woningcomplexen flats

HvJ 16-09-2020 XT C-312/19

HvJ XT arrest XT en een andere natuurlijke persoon hebben een maatschapsovereenkomst gesloten. Nadat hij de maatschap had opgericht en de inbreng van zijn zakenpartner...
Bergweg

HvJ 16-09-2020 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie C-528/19

HvJ Mitteldeutsche Hartstein-Industrie arrest Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (MHI) is een beherende holdingmaatschappij. Zij vormt samen met haar dochterondernemingen A GmbH en B GmbH een fiscale eenheid....
Pool van leerkrachten leraren onderwijzers (1)

Koepelvrijstelling voor samenwerkingsverband schoolbesturen met pool van leerkrachten

Koepelvrijstelling voor samenwerkingsverband schoolbesturen met pool van leerkrachten Een samenwerkingsverband van een aantal schoolbesturen in het basisonderwijs beheert een pool van leerkrachten die kunnen worden...

Verschillend btw-tarief op verschillende vormen van educatie

Verschillend btw-tarief op verschillende vormen van educatie In zijn brief van 14 september 2020 beantwoordt Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën de op 24 juli 2020 gestelde...
Akkerbouw landbouw tractor trekker boerenbedrijf

BV maakt niet aannemelijk dat economische activiteiten zijn verricht

BV maakt niet aannemelijk dat economische activiteiten zijn verricht Een BV heeft circa 18 hectare grond gekocht van de echtgenote van de DGA. De BV...