dinsdag, januari 19, 2021
e-wallet geld overmaken telefoon app betalling online bank

E-wallet diensten belast met btw

E-wallet diensten belast met btw Belanghebbende exploiteert een app. De app is een e-wallet waarmee met de smartphone betalingen kunnen worden gedaan. Belanghebbende heeft geen...
geen geld oninbaar armoede arme lege zakken

Verzoek om teruggaaf btw oninbare vorderingen tijdig

Verzoek om teruggaaf btw oninbare vorderingen tijdig  Het verzoek om teruggaaf van betaalde btw oninbare vorderingen is volgens de rechtbank tijdig ingediend en er is...
rondvaart in dordrecht rondvaartboot rondvaartschip in gracht bij brug

Rondvaart arrangementen geen laag btw-tarief

Rondvaart arrangementen geen laag btw-tarief Belanghebbende biedt naast reguliere rondvaarten ook verschillende arrangementen aan, waaronder een rondvaart met viergangen-diner aan boord, inclusief (alcoholische) drankjes, en...
man zonder geld in zijn zakken schuld arme schulden

Ook schuldpreventie valt onder begrip schuldhulpverlening

Ook schuldpreventie valt onder begrip schuldhulpverlening Belanghebbenden voeren onder andere financiële administraties, openen en beheren bankrekeningen, gaan passende risicoverzekeringen aan, vragen bijzondere bijstand en/of toeslagen...
yoga asana kindhouding yogalessen child's pose

Reguliere yogalessen zijn sportbeoefening tegen verlaagde btw-tarief

Reguliere yogalessen zijn sportbeoefening tegen verlaagde btw-tarief Belanghebbende verzorgt yogalessen: zowel reguliere yoga als zwangerschapsyoga. In geschil is het antwoord op de vraag of de yogalessen...
architectuur gebouw flat wolkenkrabber glas

Hoorverslag moet bevatten wat tijdens hoorzitting is besproken

Hoorverslag moet bevatten wat tijdens hoorzitting is besproken Van het horen wordt verplicht een verslag gemaakt op grond van art. 7:7 Awb. Volgens vaste rechtspraak...
zonnepanelen-btw

Verhuur zonnepanelen zelfstandige (belaste) dienst naast (vrijgestelde) verhuur onroerende zaak

Verhuur zonnepanelen zelfstandige (belaste) dienst naast (vrijgestelde) verhuur onroerende zaak Belanghebbende huurt een onroerende zaak en verhuurt die door aan een BV. Partijen hebben daarbij...
bloeddruk meten gezondheidszorg medische dienst

Regionaal gezondheidscentrum verleent zorg die onder medische vrijstelling valt

Regionaal gezondheidscentrum verleent zorg die onder medische vrijstelling valt Een regionaal gezondheidscentrum biedt integrale zorg aan en heeft onder meer diensten verricht aan een stichting,...
man zonder geld in zijn zakken schuld arme schulden

Schuldhulpverlening omvat niet alleen hulp bij oplossen problematische schulden maar ook schuldpreventie

Schuldhulpverlening omvat niet alleen hulp bij oplossen problematische schulden maar ook schuldpreventie Belanghebbende, een eenmanszaak, verricht budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering, al dan niet met gebruikmaking...
rechter hamer boeken wetbundels

Geen beroep tegen beslissing verzoek ambtshalve teruggaaf omzetbelasting

Geen beroep mogelijk tegen beslissing op verzoek om ambtshalve teruggaaf omzetbelasting Door het gesloten stelsel van rechtsmiddelen kan tegen een ingevolge de belastingwet genomen besluit...
sportpark honkbal

Passieve terbeschikkingstelling van sportpark is vrijgestelde verhuur btw

Passieve terbeschikkingstelling van sportpark is vrijgestelde verhuur btw Het wezenlijke kenmerk van het begrip verhuur van onroerend goed van art 135 lid 1 letter l...
horloge

Uitnodiging aangifte omzetbelasting niet aannemelijk

Uitnodiging aangifte omzetbelasting niet aannemelijk De Belastingdienst heeft volgens de rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat belastingplichtige over de eerste drie kwartalen van 2008 is uitgenodigd...
paarden

Paardenactiviteiten geen economische activiteiten btw

Paardenactiviteiten geen economische activiteiten btw Eiseres maakt niet aannemelijk dat zij in Nederland economische activiteiten heeft verricht die recht geven op aftrek van voorbelasting. Voor...
schoonmaak schoonmaken man en vrouw samen

Afwijzing verzoek uitbreiding fiscale eenheid vatbaar voor bezwaar en beroep

Afwijzing verzoek uitbreiding fiscale eenheid vatbaar voor bezwaar en beroep In geschil is primair of het bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk is verklaard. Daarbij is de vraag...
boete vergrijpboete verzuimboete hamer rechter

Vergrijpboete adviseur voor opzettelijk niet doen suppletieaangiften btw

Vergrijpboete adviseur voor opzettelijk niet doen suppletieaangiften btw Voor de kwalificatie medeplegen in de zin van art 5:1 lid 2 AWB moet sprake zijn van...

Nieuwste berichten

geen geld niet betaling schuldenaar schulden

Schuldenbewindvoering kwalificeert als schuldhulpverlening sociaal-culturele vrijstelling btw

Schuldenbewindvoering kwalificeert als schuldhulpverlening sociaal-culturele vrijstelling btw De werkzaamheden van X BV bestaan uit beschermingsbewind, schuldhulpverlening en budgetbeheer. De inhoud van de werkzaamheden is op...
Overhemd Man Mode Persoon Kleding Gigolo

Website bemiddelt bij escortdiensten door gigolo’s

Website bemiddelt bij escortdiensten door gigolo’s X BV exploiteert een website met profielen met foto’s en informatie (uiterlijk, tarief, etc) over gigolo’s. Klanten kunnen via...
Compromis handen schudden overeenkomst afspraak maken

Bindende afspraak voor compensatie van btw op re-integratietrajecten

Bindende afspraak voor compensatie van btw op re-integratietrajecten Een gemeente heeft voor de jaren 2011 tot en met 2016 verzocht om een bijdrage uit het...
Documenten Bestanden Archief Bestand Map Administratie

Hof verwerpt beroep op bewijsnood wegens niet-beschikken over administraties

Hof verwerpt beroep op bewijsnood wegens niet-beschikken over administraties De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek uitgevoerd bij maatschap X, Y en Z naar aanleiding waarvan naheffingsaanslagen...
Mobiele telefooons

Nultarief terecht geweigerd bij btw-carrouselfraude met vervalste CMR-documenten

Nultarief terecht geweigerd bij btw-carrouselfraude met vervalste CMR-documenten Op 1 november 2000 is X een eenmanszaak begonnen waarvan de activiteiten van voornamelijk bestonden uit het...
Landbouw Trekker Botte Mest Tractoren Platteland Drijfmest

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor door derde verschuldigde vertragingsrente

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor door derde verschuldigde vertragingsrente De Bulgaarse vennootschap ALTI heeft van de Bulgaarse eenpersoonsvennootschap Fotomag een maaidorser, een tractor en een ander...