Disclaimer

Disclaimer voor btwjurisprudentie.nl

Albert-John Booij (hierna: btwjurisprudentie.nl) verleent u hierbij toegang tot btwjurisprudentie.nl (hierna: de Website) en publiceert hier op persoonlijke (eigen) titel ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor niet-commerciële doeleinden.

Btwjurisprudentie.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Btwjurisprudentie.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van btwjurisprudentie.nl.

In het bijzonder zijn alle uitspraken op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Aansprakelijkheid wordt ook niet aanvaard op grond van andere fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan btwjurisprudentie.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij btwjurisprudentie.nl.

De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.