Duik in de wereld van NFT’s met de FIOD

NFT

Duik in de wereld van NFT’s met de FIOD

Het Financial Advanced Cyber Team van de FIOD heeft een interactief document gemaakt  over Non-Fungible Tokens (NFT’s). NFT’s zijn cryptografisch ondertekende eigendomsbewijzen die worden opgeslagen op een blockchain.

NFT’s zijn, in tegenstelling tot cryptovaluta, uniek en kunnen allerlei informatie bevatten, zoals tekst of links naar een webpagina. Ook kunnen ze (digitale) bestanden vertegenwoordigen zoals kunst, muziek en video’s. Een NFT heeft in principe één eigenaar en kan vrij verhandeld worden.

In het document komen onder andere de volgende vragen aan de orde:
– Wat zijn NFT’s?
– Hoe werken NFT’s?
– Hoe kunnen NFT’s gebruikt worden voor criminele doeleinden (zoals witwassen).

Financial Advanced Cyber Team

Het Financial Advanced Cyber Team (FACT) vervult de rol van kenniscentrum en opsporingsteam, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe financiële en technologische ontwikkelingen. FACT combineert opsporingsexpertise met digitale, juridische en criminologische expertise en bouwt daarmee kennis op over de laatste ontwikkelingen in het financiële cyberdomein.

Een duik in de NFT wereld - FIOD Belastingdienst