Geactualiseerd besluit btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

zonnepanelen installeren poppetje met zonnepaneel en accuboormachine

Geactualiseerd besluit btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

Op 29 november 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën een aangepaste versie van het besluit btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen in de Staatscourant gepubliceerd. Dit besluit vervangt het besluit van 16 december 2020, nr. 2020-24927 (Stcrt. 62970).

In afwijking van artikel 25 lid 6 Wet OB wordt goedgekeurd dat voor particuliere zonnepaneelhouders de KOR toepassing vindt met ingang van 1 januari volgend op het jaar van aanschaf ook als de aanmelding plaatsvindt in de laatste vier weken van het kalenderjaar van aanschaf.

Het arrest van de Hoge Raad 16 juli 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1158) inzake de reikwijdte van de aftrek van omzetbelasting bij levering van stroom is hierin verwerkt.