Geen douanerechten en btw op invoer medische uitrusting uit niet-EU-landen wegens coronavirus

Europese Unie EU EC

Geen douanerechten en btw op invoer medische uitrusting uit niet-EU-landen wegens coronavirus

De Europese Commissie (EC) heeft op 3 april 20202 besloten de verzoeken goed te keuren van de lidstaten en het VK om tijdelijk af te zien van douanerechten en btw op de invoer van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen uit derde landen, om zo bij te dragen aan de strijd tegen het coronavirus. Dit maakt het financieel gemakkelijker om aan de medische uitrusting te komen die artsen, verpleegkundigen en patiënten zo hard nodig hebben.

De EC heeft de verzoeken van alle lidstaten snel goedgekeurd.

De maatregel omvat maskers en beschermingsmiddelen, evenals testkits, ventilatoren en andere medische uitrusting, en geldt voor een periode van zes maanden, met de mogelijkheid tot verlenging.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft een videoboodschap uitgebracht over het besluit van vandaag.

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “In deze noodsituatie is het van essentieel belang dat medische uitrusting en hulpmiddelen snel daar terechtkomen waar ze nodig zijn. Door af te zien van douanerechten en btw op de invoer van deze producten van buiten de EU, wil de EC eraan bijdragen om die producten toegankelijker te maken. Ik wil opnieuw mijn diepe respect en dank betuigen aan de gezondheidswerkers in heel Europa. De maatregel van vandaag moet hen helpen om aan de uitrusting te komen die zij nodig hebben om zichzelf te beschermen en levens te blijven redden.”

Op 20 maart 2020 heeft de EC alle lidstaten en het VK uitgenodigd een verzoek in te dienen om af te zien van douanerechten en btw op de invoer van beschermende middelen en andere medische uitrusting uit derde landen. Alle lidstaten en het VK hebben een dergelijk verzoek ingediend. Het besluit van 3 april geldt met terugwerkende kracht vanaf 30 januari.

Achtergrond

De huidige EU-wetgeving bevat uitzonderlijke instrumenten om slachtoffers van rampen te helpen. Deze instrumenten kunnen worden ingezet om de ongekende, door het coronavirus ontstane gezondheidscrisis aan te pakken.

De douanewetgeving van de EU biedt de mogelijkheid van rechtenvrije invoer voor de “slachtoffers van rampen”. Deze wetgeving kan worden toegepast op de invoer door overheidsinstellingen of erkende filantropische of liefdadigheidsinstellingen. De vrijstelling wordt verleend nadat de EC op verzoek van de betrokken lidstaten een besluit heeft genomen.

Vergelijkbare bepalingen over de vrijstelling van btw voor de definitieve invoer van bepaalde goederen zijn te vinden in de btw-wetgeving van de EU (Richtlijn 2009/132/EG).

03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19

Coronavirus: Commissie ziet af van douanerechten en btw op de invoer van medische uitrusting uit niet-EU-landen