Geen verlaagd btw-tarief want niet aannemelijk dat matrassen ter voorkoming of behandeling van decubitus zijn

matrassen anti-decubitus

Geen verlaagd btw-tarief want niet aannemelijk dat matrassen ter voorkoming of behandeling van decubitus zijn

X BV verkoopt onder andere matrassen. De matrassen “Energy+ ”, “ MediActive ” en “TotalFit” bieden volgens X BV onder meer een ongekend ligcomfort, een perfecte ondersteuning, een perfecte drukverdeling en zijn anti-allergisch. Onder het kopje “drukververdeling” staat onder meer dat de matrassen helpen decubitus te voorkomen en dat de matrassen van oorsprong ontwikkeld zijn voor patiënten met doorligwonden maar dat ze inmiddels door een breder publiek worden omarmd. De matrassen zijn volgens X BV uitermate geschikt voor gebruik voor decubitus 1 en 2 in de thuiszorgsituatie. Aangeraden wordt in die gevallen een arts te raadplegen.

In geschil is welk btw-tarief (verlaagd tarief van 6% of algemeen tarief van 21%) van toepassing is op de verkoop van matrassen. X BV stelt zich op het standpunt dat de verkoop van de matrassen aan het verlaagde btw-tarief is onderworpen, omdat alle door haar verkochte matrassen (traagschuimmatrassen) antidecubitusmatrassen zijn. De Belastingdienst bestrijdt dit standpunt.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X BV niet aannemelijk heeft gemaakt dat de door haar verkochte matrassen zijn ontworpen en geproduceerd ter voorkoming of behandeling van decubitus. Dat de matrassen van X BV, naast enkele andere eigenschappen, ook druk verminderend werken, dus een antidecubituswerking hebben, is niet voldoende voor de conclusie dat de matrassen ook specifiek zijn ontworpen en geproduceerd ter voorkoming of behandeling van decubitus. Bij de aankoop van een matras is altijd van belang dat het past bij de lichaamsbouw, het gewicht en de slaapgewoonten van de gebruiker. Daar hoort bij dat rekening wordt gehouden met de drukpunten van het lichaam tijdens de slaap.

Zelfs als X BV aan haar bewijslast zou hebben voldaan, kan dit niet leiden tot verlaging van de naheffingsaanslagen, omdat het Hof niet kan vaststellen met welk bedrag de naheffingsaanslagen moeten worden verminderd. Dit komt voor rekening van X BV.

Zie ook Btw tarief ligorthesen en Griffierecht in zaak proefslapen niet op tijd voldaan

GerechtshofRechtbank

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
20-04-2021
Datum publicatie
30-04-2021
Zaaknummer
20/00325 t/m 20/00328
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2020:262, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie
OB. Tarief. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door haar verkochte matrassen zijn ontworpen en geproduceerd ter voorkoming of behandeling van decubitus.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2021/1033
Verrijkte uitspraak
Uitspraak
GERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN
locatie Leeuwarden

nummers 20/00325 tot en met 20/00328

uitspraakdatum: 20 april 2021

Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 21 januari 2020, nummers AWB 17/4479 tot en met 17/4482, ECLI:NL:RBGEL:2020:262, in het geding tussen belanghebbende en

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Utrecht (hierna: de Inspecteur)

1Ontstaan en loop van het geding
1.1.
Aan belanghebbende zijn over de tijdvakken 1 juli 2016 tot en met 30 september 2016 en 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2016 naheffingsaanslagen in de omzetbelasting opgelegd.

1.2.
De Inspecteur heeft bij beschikkingen de teruggaafverzoeken van belanghebbende over de tijdvakken 1 juli 2016 tot en met 30 september 2016 en 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2016 afgewezen.

1.3.
De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de bezwaren tegen de onder 1.1 en 1.2 genoemde naheffingsaanslagen en beschikkingen ongegrond verklaard.

1.4.
Belanghebbende is tegen die uitspraken in beroep gekomen bij de rechtbank Gelderland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft de beroepen ongegrond verklaard.

1.5.
Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

1.6.
Belanghebbende heeft een conclusie van repliek ingediend. De Inspecteur heeft een conclusie van dupliek ingezonden.

1.7.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 maart 2021. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat aan deze uitspraak is gehecht.

2Vaststaande feiten
2.1.
Belanghebbende is ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB). Belanghebbende verkoopt onder andere matrassen, boxsprings en aanverwante artikelen. Belanghebbende heeft diverse showrooms in Nederland en België en beschikt over verschillende websites. Op haar websites zijn onder meer de prijzen van diverse types en afmetingen van matrassen vermeld. Door bovenaan de homepagina van de website te klikken op “Bestellen” komt de klant op de bestelpagina met de mogelijkheid het gewenste matras en overige producten te selecteren en bestellen. Indien klanten in een van de showrooms een matras bestellen, vindt de bestelling eveneens via de webshop plaats.

2.2.
Op de websites staan bij de matrassen met de namen “Energy+ ”, “ MediActive ” en “TotalFit” een aantal eigenschappen van de matrassen opgesomd. De matrassen bieden volgens de websites onder meer een ongekend ligcomfort, een perfecte ondersteuning, een perfecte drukverdeling en zijn antiallergisch. Onder het kopje “drukververdeling” staat onder meer dat de matrassen helpen decubitus te voorkomen en dat de matrassen van oorsprong ontwikkeld zijn voor patiënten met doorligwonden maar dat ze inmiddels door een breder publiek worden omarmd. De matrassen zijn volgens de websites uitermate geschikt voor gebruik voor decubitus 1 en 2 in de thuiszorgsituatie. Aangeraden wordt in die gevallen een arts te raadplegen.

2.3.
Tot 1 september 2012 werden de matrassen geleverd door [A] aan belanghebbende. Vanaf 1 september 2012 werden de matrassen geleverd door [B] B.V..

2.4.
Een proces-verbaal van verhoor van [C] , directeur van [A] B.V., van 19 november 2015 vermeldt – voor zover hier van belang – het volgende:

“(Van welke door [X] BV gevoerde merken levert [A] BV de matrassen?)

“Energy Plus en Medi-active en Totalfit.”

(Heeft [X] BV nog andere leveranciers van matrassen?)

“Ik zou dat niet weten.”

Matrassen Climabest protectors

(Fabriceert [A] BV ook antidecubitusmatrassen voor [X] BV?)

“Die matrassen die wij voor [D] maken zijn wel echt matrassen met in meer of mindere mate een antidecubituswerking. Dat is omdat deze deels zijn opgebouwd uit traagschuim. Er zijn geen afspraken gemaakt met [D] om specifieke antidecubitusmatrassen te produceren. Maar niemand bestelt bij ons specifieke antidecubitusmatrassen. Wij hebben 60 verschillende schuimsoorten die in verschillende matrassen verwerkt worden en treden niet naar buiten met producten die specifiek als antidecubitusmatras worden aangeprezen.”

(…)”

2.5.
De omzet die is gerealiseerd met de verkoop van de matrassen is door belanghebbende in de aangiften vermeld onder de rubriek 1e “0%/niet belast”. De Inspecteur heeft over deze omzet 21% omzetbelasting nageheven.

3Geschil
3.1.
Tussen partijen is niet meer in geschil dat belanghebbende één hoofdprestatie heeft geleverd, zijnde de verkoop van (slaapkamer)producten. Als gevolg hiervan zijn de teruggaafbeschikkingen tussen partijen niet meer in geschil. Alleen de naheffingsaanslagen over de tijdvakken 1 juli 2016 tot en met 30 september 2016 en 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2016 zijn nog in geschil. Hierbij is enkel nog in geschil welk omzetbelastingtarief (verlaagd tarief van 6% of algemeen tarief van 21%) van toepassing is op de verkoop van matrassen.

4Beoordeling van het geschil
4.1.
Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de verkoop van de matrassen aan het verlaagde omzetbelastingtarief is onderworpen, omdat alle door haar verkochte matrassen (traagschuimmatrassen) antidecubitusmatrassen zijn. De Inspecteur bestrijdt dit standpunt.

4.2.
Het Hof leidt uit de toelichting op tabel I, post a.37, horende bij de Wet OB en het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 27 oktober 2011, nr. BLKB2011/26M, Stcrt. 2011, 19798, af dat een antidecubitusmatras is bedoeld om te worden gebruikt bij het voorkomen en behandelen van doorliggen en zich onderscheidt van andere matrassen door de speciale opvang van lokale drukuitoefening. Alleen antidecubitusmatrassen die specifiek zijn ontworpen en geproduceerd ter voorkoming of ter behandeling van decubitus en die als zodanig worden aangeboden en verkocht vallen onder post a.37 van tabel I. Een belangrijke aanwijzing in dit verband is dat de matrassen voor dat doel doorgaans door zorg- en verpleeginstellingen worden aangekocht. Op belanghebbende rust de last te bewijzen dat het verlaagde omzetbelastingtarief van toepassing is.

4.3.
Het Hof is van oordeel dat belanghebbende niet aan de op haar rustende bewijslast heeft voldaan. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door haar verkochte matrassen zijn ontworpen en geproduceerd ter voorkoming of behandeling van decubitus. Ten aanzien van de onderhavige tijdvakken bevinden zich geen stukken in het dossier waaruit dit is af te leiden. Ten aanzien van eerdere tijdvakken heeft [C] , directeur van [A] (leverancier tot 1 september 2012), zelfs expliciet verklaard (2.4) dat met belanghebbende geen afspraken zijn gemaakt om specifieke antidecubitusmatrassen te produceren. Informatie over met [B] B.V. (de leverancier na 1 september 2012) gemaakte afspraken bevat het dossier niet. De door belanghebbende overgelegde factuur uit 2012 van [B] B.V. met betrekking tot de levering van de matrassen Energy+, MediActive en TotalFit onderbouwt het standpunt van belanghebbende niet, nu daarop het algemene tarief is vermeld. Dat de matrassen van belanghebbende, naast enkele andere eigenschappen, ook druk verminderend werken, dus een antidecubituswerking hebben, is niet voldoende voor de conclusie dat de matrassen ook specifiek zijn ontworpen en geproduceerd ter voorkoming of behandeling van decubitus. Bij de aankoop van een matras is altijd van belang dat het past bij de lichaamsbouw, het gewicht en de slaapgewoonten van de gebruiker. Daar hoort bij dat rekening wordt gehouden met de drukpunten van het lichaam tijdens de slaap. Het door belanghebbende overgelegde rapport “Antidecubitusmatrassen [X] B.V. inzake ontwerp en aanprijzingen” maakt vorenstaande niet anders. Het Hof hecht aan dit rapport niet de waarde die belanghebbende daaraan hecht. Hierbij is van belang dat het rapport door belanghebbende zelf is opgesteld en vooral de visie van belanghebbende weergeeft. Het in hoger beroep overgelegde TNO-rapport ten aanzien van het matras ClimaBest uit 2019 geeft geen enkele informatie over een eventuele antidecubitus werking van dit matras. De overgelegde pagina’s van de website energy-plus van 15 juli 2015 en een ‘snapshot’ van die website van 22 april 2012 leiden evenmin tot een ander oordeel. Weliswaar wordt vermeld dat het Energy+ matras in ziekenhuizen en verpleeghuizen wordt gebruikt ter voorkoming van doorligwonden, maar deze informatie ziet niet op de onderhavige tijdvakken. Bovendien kan uit de stukken niet worden afgeleid dat belanghebbende in het derde en vierde kwartaal van 2016 specifiek deze Energy+ matrassen heeft verkocht, waarop de gegeven informatie uit 2012 en 2015 ziet.

4.4.
Het Hof merkt op dat zelfs indien belanghebbende aan de op haar rustende bewijslast zou hebben voldaan en het verlaagde tarief van toepassing zou zijn op de verkoop van de matrassen, dit niet kan leiden tot verlaging van de naheffingsaanslagen. Het is aan belanghebbende, op wie, nu de Inspecteur de juistheid van de ingediende aangiften gemotiveerd heeft betwist, de bewijslast rust, een cijfermatige onderbouwing te geven ten aanzien van de verkoop van de matrassen in de onderhavige tijdvakken. Deze onderbouwing is niet te vinden in de gedingstukken. Belanghebbende heeft desgevraagd ter zitting van het Hof verklaard dat zij deze onderbouwing niet kan geven. Dit geldt ook voor de cijfermatige onderbouwing van de verkoop van de allergeenvrije matrashoezen. Het Hof kan daarom, indien belanghebbende al gevolgd zou moeten worden in haar standpunt dat op de levering van de matrassen en de allergeenvrije matrashoezen het verlaagde tarief van toepassing is, niet vaststellen met welk bedrag de naheffingsaanslagen moeten worden verminderd. Dit komt voor rekening van belanghebbende.

Slotsom
Op grond van het vorenstaande is het hoger beroep ongegrond.

5Griffierecht en proceskosten
Het Hof ziet geen aanleiding voor vergoeding van het griffierecht of een veroordeling in de proceskosten.

6Beslissing
Het Hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.E. Keulemans, voorzitter, mr. J.W. baron van Knobelsdorff en mr. E. Polak, in tegenwoordigheid van mr. K. de Jong-Braaksma als griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op: 20 april 2021

De griffier, De voorzitter,

De griffier is verhinderd de uitspraak

te ondertekenen.

(A.E. Keulemans)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 20 april 2021.

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden via het webportaal van de Hoge Raad www.hogeraad.nl.

Bepaalde personen die niet worden vertegenwoordigd door een gemachtigde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent, mogen per post beroep in cassatie instellen. Dit zijn natuurlijke personen en verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Als zij geen gebruik willen maken van digitaal procederen kunnen deze personen het beroepschrift in cassatie sturen aan de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), postbus 20303, 2500 EH Den Haag. Alle andere personen en gemachtigden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, zijn in beginsel verplicht digitaal te procederen (zie www.hogeraad.nl).

Bij het instellen van beroep in cassatie moet het volgende in acht worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak gevoegd;

2 – ( alleen bij procederen op papier) het beroepschrift moet ondertekend zijn;

3 – het beroepschrift moet ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.

ECLI:NL:GHARL:2021:3829

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
21-01-2020
Datum publicatie
25-02-2020
Zaaknummer
AWB – 17 _ 4479
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2021:3829, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg – meervoudig
Inhoudsindicatie
Wet op de omzetbelasting 1968, kwalificatie van de prestatie, gelegenheid bieden tot proefslapen, verstrekking van cadeaubonnen en levering van matrassen, verlaagd tarief, antidecubitusmatrassen, algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2020/449
Viditax (FutD), 25-02-2020
FutD 2020-0645
V-N 2020/24.2.3
NTFR 2020/632
Verrijkte uitspraak
Uitspraak
RECHTBANK GELDERLAND
Zittingsplaats Arnhem

Belastingrecht

zaaknummers: AWB 17/4479, 17/4480, 17/4481 en 17/4482

uitspraak van de meervoudige belastingkamer van
in de zaken tussen

[X] B.V., te [Q] , eiseres,
en

de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Utrecht, verweerder.
Procesverloop
Verweerder heeft aan eiseres over de tijdvakken 1 juli 2016 tot en met 30 september 2016 en 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2016 naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd van respectievelijk € 93.842 en € 123.288.

Verweerder heeft bij beschikkingen de teruggaafverzoeken van eiseres over de tijdvakken 1 juli 2016 tot en met 30 september 2016 en 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2016 afgewezen.

Verweerder heeft bij uitspraken op bezwaar van 4 augustus 2017 de naheffingsaanslagen omzetbelasting gehandhaafd en de bezwaren tegen de teruggaafbeschikkingen ongegrond verklaard.

Eiseres heeft daartegen bij brief van 18 augustus 2017, ontvangen door de rechtbank op 22 augustus 2017, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaken betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Eiseres en verweerder hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn telkens in afschrift verstrekt aan verweerder respectievelijk eiseres.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 december 2019. Namens verweerder zijn verschenen mr. [A] , mr. [B] en mr. [C] . Eiseres is door de griffier bij aangetekende brief, verzonden op 7 november 2019 aan [X] B.V. ten name van [D] , op het adres [adres 1] te [plaats 1] , onder vermelding van plaats en tijdstip, uitgenodigd om op de zitting te verschijnen. Eiseres is, zonder kennisgeving aan de rechtbank, niet verschenen. Aangezien genoemde brief niet ter griffie is terugontvangen en uit informatie van PostNL is gebleken dat de brief op 8 november 2019 op genoemd adres is uitgereikt, is de rechtbank van oordeel dat de uitnodiging om op de zitting te verschijnen op juiste wijze, tijdig op het juiste adres is aangeboden.

Feiten

1. Eiseres is ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB). Eiseres verkoopt onder andere matrassen en boxsprings. Eiseres heeft diverse showrooms in [land 1] en [land 2] en beschikt over verschillende websites.

2. Eiseres levert matrassen, boxsprings en aanverwante producten. Op haar websites zijn onder meer de prijzen van diverse types en afmetingen van matrassen vermeld. Door bovenaan de homepagina van de website te klikken op “Bestellen” komt de klant op de bestelpagina met de mogelijkheid het gewenste matras en overige producten te selecteren en bestellen. Indien klanten in een van de showrooms een matras bestellen vindt de bestelling eveneens via de webshop plaats.

3. Na afronding van de bestelling via de webshop ontvangt de klant een e-mail met de opdrachtbevestiging. In de e-mail is, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:

“Hartelijk dank voor uw bestelling. Wij nodigen u uit deze opdrachtbevestiging goed te lezen en te bewaren op een makkelijk vindbare plaats op uw computer.

Afspreken leverdatum
Indien u geen leverdatum heeft gekozen dan zal onze klantenservice binnen 1 werkdag contact met u opnemen voor het maken van een leverafspraak. Mocht u later deze datum nog willen wijzigen, neem dan telefonisch contact met ons op: voor [land 1] : [xxx 1] , voor [land 2] : [xxx 2] .

Omruilen of terugsturen van goederen
Het gratis proefslapen gaat in op de dag na levering. In het geval u producten wilt terugsturen of omruilen dan gelieve dit binnen 14 dagen na de start van het proefslapen aan ons kenbaar te maken. U kunt daarvoor gebruik maken van ons ophaal- en omruilformulier. Op al onze producten geldt 14 dagen gratis proefslapen.

[verpakking] Uw matras wordt in opgerolde staat verpakt in een handzame doos. De toegepaste oproltechniek heeft gegarandeerd geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit en de levensduur van uw matras. Voor meer informatie gaat u naar www. [E] . [land 1] .

Betaling
Na de levering van uw bestelling ontvangt u via email de factuur. Wanneer u de bestelling in het geheel of gedeeltelijk wenst te behouden, dient het aan ons verschuldigde bedrag op de eerste dag na afloop van het proefslapen betaald te worden.

Factuur per e-mail
De factuur wordt per e-mail aan u verzonden op het door u opgegeven e-mailadres. Controleer daarom tijdig de binnenkomende e-mails.

Uw bestelling hebben wij als volgt genoteerd:
Bestelling referentienummer: [F] . Voor een vlot klantcontact is het van belang dat u dit nummer bij de hand heeft, bijvoorbeeld wanneer u ons belt.

Artikel nr. Omschrijving Aantal Bedrag

[artikel 2] traagschuim matras – 80 x 200 1 549,00

Kopen zonder BTW
Uw bestelling wordt uitgevoerd zonder dat wij u daadwerkelijk BTW in rekening brengen.

Dat is mogelijk door het unieke [product G] .

Een prettiger start van het 14 dagen gratis proefslapen is nauwelijks denkbaar.”

4. Na de aflevering van het matras ontvangt de klant een e-mail met de factuur. In deze

e-mail is, voor zover van belang, het volgende vermeld:

“Koop nu BTW vrij
Zoals u ziet is op de bijgesloten factuur geen 21% BTW in rekening gebracht. Dit voordeel kunnen wij u bieden omdat u tevens de cadeaubon van het [product G] aanschaft. De waarde van deze bon is overeenkomstig het bedrag van de door u bestelde goederen. Deze goederen berekenen wij daarom tegen a,– 0,00. Dus betaalt u geen cent te veel, maar krijgt u wel alle voordelen van het [product G] .

Verdien uw volledige aankoopbedrag terug
Met de aanschaf van de [product G] cadeaubon verdient u ook nog eens uw totale aankoopbedrag terug. Nu zult u wellicht denken: Dat is te mooi om waar te zijn. Voor een nadere uitleg nodigen wij u uit onze videofilm te bekijken. Meer informatie over het [product G] vindt u op onze website.

5 jaar volledige garantie

De aanschaf van de [product G] cadeaubon verandert natuurlijk niets aan onze uitstekende garantievoorwaarden. U behoudt een volledige 5 jaar garantie zonder afschrijving op alle door ons geleverde producten.

Start proefslapen
Het gratis proefslapen gaat in op de dag nadat uw bestelling is geleverd en duurt 14 dagen. Wij wensen u goede nachten toe.

Indien u uw bestelling behoudt, dan gelieve u de bijgesloten factuur te betalen direct na afloop van de proefperiode. Hierover ontvangt u later een bericht per e-mail. Mocht u besluiten uw bestelling in het geheel terug te sturen, dan vervalt tevens uw recht om gebruik te maken van het [product G] . De mogelijkheid om uw volledige aankoopbedrag terug te ontvangen is dan niet meer aanwezig.”

Op de factuur is onder meer de volgende specificatie vermeld:

“Artikelcode Artikel Aantal Prijs per stuk Totaalbedrag

[artikel 1] Traagschuim 1 0,00 0,00

[artikel 2] traagschuim (…) 1 0,00 0,00

[artikel 3] (…) 1 0,00 0,00

[artikel 4] 1 598,95 598,95

te betalen 598,95

BTW bedrag € 0,00

BTW Cadeaubonnen 0.0%

BTW Climabest Protectors 6.0%

BTW Overige producten 21.0%”

5. Onderaan de homepagina van de websites staat een aantal rubrieken. Onder de rubriek “Over [product G] ” kan worden geklikt op het onderdeel “ [plan] ”. In dit onderdeel is, voor zover hier van belang, het volgende over het [plan] opgenomen:

“Hoe werkt het [product G] ?
Bestel een [product H] en/of [product I] product (bijvoorbeeld een matras, bedbodem of kussen) of [product J] en u koopt in plaats daarvan een [product G] cadeaubon van dezelfde waarde. De door u bestelde goederen leveren wij dan gratis.

De cadeaubon is niet persoonsgebonden en kent geen vervaldatum. De bon gebruikt u voor de aanschaf van een [product K] boxspring. Dat kan nu zijn of over 10 of 20 jaar. De boxspring kan voor uzelf zijn maar ook voor een familielid of bekende. Hierin bent u vrij. Immers het betreft een cadeaubon die u aan iedereen kunt schenken.

Voor een 1-persoons boxspring kunt u tot E 1.500 aan kadobonnen inleveren. Voor een 2- persoonsuitvoering is het maximale bedrag aan kadobonnen vastgesteld op E 3.000.

Voorbeeld
U bestelt 2 [product H] matrassen met een winkelwaarde van €978,- om te gaan proefslapen. Wanneer u deze matrassen wenst te behouden, koopt u voor dit bedrag een [product G] cadeaubon uit ons zorgplan. De beide matrassen leveren wij dus gratis.

Op elk gewenst moment kunt u de cadeaubon inleveren voor de aanschaf van een [product K] Boxspring. Indien de [product K] boxspring bijvoorbeeld €3.500,- kost volgens de prijslijst, dan rekent u als volgt af. €978,- betaalt u met de cadeaubon en €2.522,- door een bankoverschrijving of een andere wettelijke betaalmethode.

(…)”

6. In het onderdeel “Cadeaubon” van dezelfde rubriek staan de voorwaarden van de cadeaubon omschreven. De voorwaarden zijn de volgende:

“• 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door [product G] uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht door [product G] .

• 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een uniek nummer en kan eenmalig worden ingewisseld. U dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden) of verlies dient u zich onmiddellijk te melden bij de klantenservice van [product G] . Alleen een originele cadeaubon kan worden gebruikt en dient op verzoek aan [product G] te worden verstrekt. Bij verlies of diefstal vervalt in principe uw aanspraak op de cadeaubon. De klantenservice van [product G] neemt hierin de eindbeslissing die niet ter discussie kan worden gesteld.

• 3. Om een cadeaubon te verzilveren dient u zich te wenden tot de klantenservice van [product G] .

• 4. De aard en waarde en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uitingen op de cadeaubon. Aan de cadeaubon is geen geldigheidsduur verbonden.

• 5. Cadeaubonnen uitgegeven door [product G] zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen van een [product K] boxspring tot maximaal E 1.500,- van de aanschafwaarde van een 1-persoonsuitvoering of E 3.000,- van de aanschafwaarde van een 2-persoonsuitvoering.

• 6. De cadeaubon is niet in te wisselen voor andere door [product G] aangeboden producten en diensten. Aan de bon zijn voor de houder geen rechten verbonden om tegen gereduceerde kosten of andere gunstige voorwaarden producten of diensten bij [product G] aan te schaffen.

• 7. Cadeaubonnen kunnen ook voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

• 8. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen.

• 9. Het verschil tussen het totaalbedrag van de bestelling en de waarde van de gebruikte cadeaubon dient betaald te worden met één van de volgende betaalmethoden: creditcard, bankoverschrijving, IDEAL, onder rembours of pinbetaling.

• 10. Het is niet toegestaan de werking van een cadeaubon te wijzigen, te vervalsen te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

• 11 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

• 12. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

• 13. De cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van de cadeaubon(nen) te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

• 14. Hebt u vragen of opmerkingen over het gebruik van de [product G] cadeaubon of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. [product G] zal u dan zo snel als mogelijk helpen.”

De cadeaubon is uitsluitend te besteden bij aankoop van een [product K] boxspring (zie voorwaarde 5.). Deze kost tussen de € 3.205 en € 7.330. De cadeaubon is ook los te verkrijgen zonder een product te kopen.

7. Klanten hebben de mogelijkheid om gedurende veertien dagen na aflevering de producten thuis te proberen zonder aankoopverplichting.

8. Op de websites staan bij de matrassen met de namen “ [product H] ”, “ [product I] ” en “ [product L] ” onder meer “de 7 zekerheden” vermeld, waaronder het gratis proefslapen. Daarnaast is een aantal eigenschappen van de matrassen opgesomd. De matrassen bieden volgens de websites onder meer een ongekend ligcomfort, een perfecte ondersteuning, een perfecte drukverdeling en zijn anti-allergisch. Onder het kopje “drukververdeling” staat onder meer dat de matrassen helpen decubitus te voorkomen en dat de matrassen van oorsprong ontwikkeld zijn voor patiënten met doorligwonden maar dat ze inmiddels door een breder publiek worden omarmd. De matrassen zijn volgens de websites uitermate geschikt voor gebruik voor decubitus 1 en 2 in de thuiszorgsituatie. Aangeraden wordt in die gevallen een arts te raadplegen.

9. De omzet die is gerealiseerd met behulp van het [product G] is door eiseres in de aangiften vermeld onder de rubriek 1e “0%/niet belast”. Verweerder heeft over deze omzet 21% omzetbelasting nageheven.

Geschil

10. In geschil is of de naheffingsaanslagen omzetbelasting terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd. Meer specifiek is in geschil hoe de handelingen die eiseres verricht, bestaande uit het gelegenheid bieden tot proefslapen, de verstrekking van cadeaubonnen en de levering van matrassen, moeten worden gekwalificeerd. Indien en voor zover sprake is van de levering van matrassen is in geschil of het verlaagde tarief van 6% van toepassing is of het algemene tarief van 21%. Voorts is in geschil welke gedeelte van de omzet betrekking heeft op de levering van anti-allergene matrasbeschermers.

Beoordeling van het geschil

11. Op voorhand stelt de rechtbank vast dat eiseres over dezelfde geschilpunten eerder heeft geprocedeerd, met dien verstande dat deze eerdere beroeps- en hogerberoepsprocedures betrekking hadden op het eerste en tweede kwartaal van 2016, terwijl onderhavige beroepen betrekking hebben op het derde en vierde kwartaal van 2016. Met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal heeft deze rechtbank de beroepen bij haar uitspraak van 4 oktober 2017 ongegrond verklaard.1 Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft deze uitspraak op 8 januari 2019 bevestigd.2

Inhoudelijke beoordeling

12. Met betrekking tot de vraag hoe de diverse handelingen, te weten het bieden van gelegenheid tot proefslapen, de verstrekking van cadeaubonnen en de levering van matrassen, geduid moeten worden voor de omzetbelasting, heeft eiseres in wezen dezelfde standpunten ingenomen en argumenten aangedragen als in de eerdere beroepsprocedures. Daarnaast heeft eiseres ervoor gekozen om niet ter zitting te verschijnen, waarmee zij de mogelijkheid om eventuele verschillen ten opzichte van die eerdere beroepsprocedures te benoemen en toe te lichten niet heeft aangegrepen.

13. De rechtbank ziet geen aanleiding af te wijken van het door het Hof in de genoemde uitspraak gegeven oordeel op dit punt. Eiseres heeft naar het oordeel van de rechtbank naar objectieve maatstaven één hoofdprestatie verricht, te weten de levering van een matras. De overige prestaties zijn bijkomende diensten die het fiscale lot van die hoofdprestatie delen. De door de klant betaalde vergoeding moet geheel worden toegerekend aan de levering van het matras en is belast met omzetbelasting.

14. Ook ten aanzien van het geschilpunt over de anti-allergene matrassen oordeelt de rechtbank hetzelfde als eerder door het Hof is gedaan. Eiseres heeft nog altijd geen gegevens overgelegd op basis waarvan kan worden vastgesteld welk gedeelte van de omzet betrekking heeft op de verkoop van anti-allergene matrasbeschermers.

15. Ten aanzien van het geschilpunt over de antidecubitusmatrassen heeft eiseres ten opzichte van de eerdere procedures een extra stuk overgelegd, door de rechtbank ontvangen op 30 oktober 2019. Eiseres stelt – kort gezegd – dat dit stuk onderbouwt dat de matrassen specifiek zijn ontworpen ter voorkoming van decubitus en daarom als medisch hulpmiddel onder het verlaagde tarief vallen op grond van artikel 9, tweede lid, onderdeel a, van de Wet OB en bijbehorende Tabel I, onder a.27. Verweerder heeft verklaard dat dit nader ingebrachte stuk geen reden voor hem is om een ander standpunt in te nemen.

16. De rechtbank oordeelt dat het nader ingebrachte stuk niet leidt tot een ander oordeel dan dat zij eerder op dit punt heeft gegeven. Weliswaar is aannemelijk dat de matrassen decubitus tot op zekere hoogte verlichten of voorkomen, maar daarmee kwalificeren de matrassen niet zonder meer als antidecubitusmatrassen als bedoeld in Tabel I, post a.37, bij de Wet OB. Vaststaat dat de door eiseres genoemde matrassen niet specifiek en uitsluitend gepresenteerd worden als antidecubitusmatrassen. Op de websites van eiseres worden ook verschillende andere eigenschappen van de matrassen nadrukkelijk aangeprezen. Naast de perfecte ondersteuning gaat het onder meer om het uitstekende ligcomfort en de anti-allergische werking. Uit de websites volgt niet dat de verkoop van matrassen specifiek is gericht op mensen met een ziekte of handicap. Gelet op deze feiten en omstandigheden acht de rechtbank aannemelijk dat de matrassen hoofdzakelijk voor gebruik door een ieder zijn bedoeld en niet speciaal voor mensen die vanwege een ziekte of handicap op zodanige wijze van het bed gebruik maken dat zij een reëel risico op decubitus lopen. De matrassen “ [product I] ” en “ [product L] ” zijn weliswaar volgens de website uitermate geschikt voor gebruik voor decubitus 1 en 2 in de thuiszorgsituatie, maar gesteld noch gebleken is dat de matrassen ook daadwerkelijk als zodanig worden ge- en verkocht. Voorts heeft verweerder ter zitting verklaard dat de leverancier van eiseres de matrassen heeft geleverd tegen het gewone tarief. Hieruit volgt dat de leverancier in ieder geval niet meent dat sprake is van een matras dat specifiek is ontworpen en geproduceerd ter voorkoming of behandeling van decubitus. In het licht van voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de “ [product H] ”, “ [product I] ” en “ [product L] ” matrassen geen antidecubitusmatrassen zijn als bedoeld in Tabel I, post a.37, bij de Wet OB.

Teruggaafbeschikkingen

17. Eiseres heeft haar beroepen ten aanzien van de teruggaafbeschikkingen niet nader onderbouwd, anders dan verweven met de argumenten die eiseres naar voren heeft gebracht in het kader van voorgaande geschilpunten. Hieruit vloeit voort dat naar het oordeel van de rechtbank niet is gebleken dat de teruggaafbeschikkingen onjuist zijn opgelegd.

Conclusie en proceskostenvergoeding

18. Gelet op het voorgaande dienen de beroepen ongegrond te worden verklaard.

19. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing
De rechtbank verklaart de beroepen ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.W. Monteiro, voorzitter, mr. R.A. Eskes en

mr. J.M.W. van de Sande, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R.A. Jackson, griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op:

griffier

voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (belastingkamer), Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 – bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;
2 – het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.

1 ECLI:NL:RBGEL:2017:5117.

2 ECLI:NL:GHARL:2019:18.

ECLI:NL:RBGEL:2020:262