HvJ 05-02-2009 Mechel Nemunas C-119/08

Wegennet Autowegen Knooppunt

HvJ Mechel Nemunas beschikking

Art 401 Btw-richtlijn staat niet in de weg aan de heffing van een belasting die op basis van omzet van ondernemingen wordt berekend en bestemd is voor financiering van programma voor bouw en onderhoud van nationaal wegennet.

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 5 februari 2009.

Mechel Nemunas UAB tegen Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litouwen.

Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering – Eerste btw-richtlijnZesde btw-richtlijn – Artikel 33, lid 1 – Begrip “omzetbelasting” – Belasting die op basis van omzet van ondernemingen wordt berekend en bestemd is voor financiering van programma voor bouw en onderhoud van nationaal wegennet.

Zaak C-119/08.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Frans en Litouws.

ECLI:EU:C:2009:53