HvJ 06-02-2014 Jagiello C-33/13

0
56
factuur

HvJ Jagiello beschikking

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 6 februari 2014.

Marcin Jagiełło tegen Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Polen.

Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van Reglement voor de procesvoering van het Hof – Belastingwetgeving – Btw – Zesde richtlijn – Recht op aftrek – Weigering – Factuur uitgereikt door vennootschap die als stroman optreedt.

Zaak C-33/13.

ECLI:EU:C:2014:184