HvJ 07-03-2013 Efir C-19/12

0
9

HvJ Efir arrest

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 7 maart 2013.

Efir OOD tegen Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Varhoven administrativen sad – Bulgarije.

Belasting over toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 62, 63, 65, 73 en 80 – Vestiging van opstalrecht door natuurlijke personen ten gunste van onderneming in ruil voor door deze onderneming aan die natuurlijke personen verstrekte bouwdiensten – Ruilovereenkomst – Btw over bouwdiensten – Belastbaar feit – Verschuldigd worden – Opneming van zowel belastbare als vrijgestelde handelingen in begrip belastbaar feit – Vervroegde betaling van volledige tegenprestatie – Vooruitbetaling – Maatstaf van heffing van handeling indien tegenprestatie uit goederen of diensten bestaat – Rechtstreekse werking.

Zaak C-19/12.

ECLI:EU:C:2013:148