HvJ 07-03-2013 Efir C-19/12

Kantoorgebouw Villa Weergave Visualisatie Kantoor Bedrijf Vestiging Pand Gebouw Vastgoed Onroerend Goed Onroerende Zaak

HvJ Efir arrest

Verschuldigdheid bij vervroegde betaling van volledige tegenprestatie bij vestiging opstalrecht in ruil voor verstrekte bouwdiensten.

Als met het oog op de oprichting van gebouwen opstalrechten worden toegekend aan een onderneming die in ruil voor die rechten bepaalde onroerende goederen optrekt en zich ertoe verbindt om die goederen sleutelklaar op te leveren aan degenen die deze opstalrechten hebben verleend, is toegestaan dat de btw over die bouwdiensten verschuldigd wordt vanaf het tijdstip waarop de opstalrechten worden gevestigd, met andere woorden vóór die diensten worden verricht, indien op het tijdstip waarop die rechten worden gevestigd alle relevante bestanddelen van deze toekomstige dienstverrichtingen reeds bekend zijn en dus in het bijzonder de diensten in kwestie nauwkeurig zijn omschreven, en de waarde van die rechten kan worden uitgedrukt in geld, waarbij het aan de verwijzende rechter staat om na te gaan of dat het geval is.
Als de handelingen niet plaatsvinden tussen personen met onderlinge banden in de zin van artikel 80 van Btw-richtlijn, moeten de artikelen 73 en 80 van die richtlijn aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale bepaling, op grond waarvan de maatstaf van heffing van een handeling de normale waarde van de geleverde goederen of de verrichte diensten is wanneer de tegenprestatie voor die handeling volledig uit goederen of diensten bestaat.
De artikelen 63, 65 en 73 Btw-richtlijn hebben rechtstreekse werking.

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 7 maart 2013.

Efir OOD tegen Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Varhoven administrativen sad – Bulgarije.

Belasting over toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 62, 63, 65, 73 en 80 – Vestiging van opstalrecht door natuurlijke personen ten gunste van onderneming in ruil voor door deze onderneming aan die natuurlijke personen verstrekte bouwdiensten – Ruilovereenkomst – Btw over bouwdiensten – Belastbaar feit – Verschuldigd worden – Opneming van zowel belastbare als vrijgestelde handelingen in begrip belastbaar feit – Vervroegde betaling van volledige tegenprestatie – Vooruitbetaling – Maatstaf van heffing van handeling indien tegenprestatie uit goederen of diensten bestaat – Rechtstreekse werking.

Zaak C-19/12.

ECLI:EU:C:2013:148