HvJ 07-07-2010 Curia C-381/09

Woekerlening Excessieve Rente Schuld Lening Krediet Geld Financiën Kosten Schuldvordering Leningen

HvJ Curia beschikking

De activiteit van verlening van woekerleningen (naar nationaal recht strafbaar) valt, ook al is zij illegaal, binnen de werkingssfeer van de Zesde richtlijn.

Een lidstaat kan die activiteit niet aan btw onderwerpen terwijl de overeenkomstige activiteit waarbij leningen tegen niet-excessieve rente worden verstrekt, van btw is vrijgesteld.

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 juli 2010.

Gennaro Curia tegen Ministero dell’Economia e delle Finanze en Agenzia delle Entrate.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Corte suprema di cassazione – Italië.

Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering – Zesde btw-richtlijn – Werkingssfeer – Btw-vrijstellingen – Artikel 13, B, sub d, punt 1 – Verlening van kredieten, bemiddeling inzake kredieten en beheer van kredieten – Woekerleningen – Naar nationaal recht illegale activiteit.

Zaak C-381/09.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Frans en Italiaans.

ECLI:EU:C:2010:406