HvJ 09-07-2009 Luc Varenne C-483/08

HvJ Régie communale autonome du stade Luc Varenne arrest

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 9 juli 2009.

Régie communale autonome du stade Luc Varenne tegen Belgische Staat.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal de première instance de Mons – België.

Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering – Zesde btw-richtlijn – Artikel 10, leden 1 en 2 – Voldoening van ten onrechte afgetrokken belasting – Aanvangstijdstip van verjaringstermijn.

Zaak C-483/08.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Frans.

ECLI:EU:C:2009:446