HvJ 11-12-2008 Commissie-Italie C-174/07

Italiaanse vlag in de vorm van Italie

HvJ Commissie-Italie arrest

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 december 2008.

Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Répubique italienne.

Niet-nakoming – Artikel 10 EG – Richtlijn 2006/112/EG – Zesde btw-richtlijn – Verplichtingen in binnenlands verkeer – Controle van belastbare handelingen – Kwijtschelding.

Zaak C-174/07.

De volledige tekst is alleen beschikbaar in het Frans en Italiaans.

ECLI:EU:C:2008:704