HvJ 12-11-2009 Commissie-Spanje C-154/08

HvJ Commissie-Spanje arrest

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 november 2009.

Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje.

Niet-nakoming – Zesde btw-richtlijn – Artikelen 2 en 4, leden 1, 2 en 5 – Harmonisatie van wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde: uniforme grondslag – Belastingplichtigen – Werkzaamheden of handelingen van “registradores de la propiedad” als met heffing belaste functionarissen van heffingsorganen voor bepaald kadastraal gebied – Economische activiteiten – Zelfstandig uitgeoefende activiteit – Publiekrechtelijke instellingen die activiteiten verrichten in kader van uitoefening van openbare taken – Schending van gemeenschapsrecht die kan worden toegerekend aan nationale rechterlijke instantie.

Zaak C-154/08.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Spaans en Frans.

ECLI:EU:C:2009:695

Getagd , , .