HvJ 14-05-2008 Tiercé Ladbroke C-231/07

munten bankbiljetten betalingen deposito kapitaal

HvJ Tiercé Ladbroke arrest

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 14 mei 2008.

Tiercé Ladbroke SA (C-231/07) en Derby SA (C-232/07) tegen Belgische Staat.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Cour d’appel de Bruxelles – België.

Reglement voor procesvoering – Artikel 104, lid 3, eerste alinea – Zesde btw-richtlijn – Artikel 13 B, sub d, punt 3 – Vrijstellingen – Begrippen ‚deposito’s’ en ‚betalingen’ – Weigering van vrijstelling.

Gevoegde zaken C-231/07 en C-232/07.

Volledige tekst alleen beschikbaar in het Frans.

ECLI:EU:C:2008:275