HvJ 15-04-2010 Debiasi C-613/10

arts dokter gezondheidszorg medisch

HvJ Debiasi arrest

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 15 april 2011.

Danilo Debiasi tegen Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Commissione tributaria provinciale di Parma – Italië.

Prejudiciële verwijzing – Kennelijke niet-ontvankelijkheid.

Zaak C-613/10.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Frans en Italiaans.

ECLI:EU:C:2011:266