HvJ 15-06-2006 Commissie-Finland C-249/05

Finse vlag in de vorm van Finland

HvJ Commissie-Finland arrest

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 juni 2006.

Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Finland.

Niet-nakoming – Artikelen 28 EG en 49 EG – Zesde BTW-richtlijn – Artikelen 21 en 22 – Verplichting voor belastingplichtige die is gevestigd in andere lidstaat dan die waar hij belastbare handelingen verricht, om fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen die niet rechtstreeks BTW-plichtig is.

Zaak C-249/05.

Volledige tekst alleen beschikbaar in het Frans en Fins.

ECLI:EU:C:2006:411