HvJ 15-12-2011 Commissie-Frankrijk C-624/10

franse vlag in de vorm van de kaart van frankrijk

HvJ Commissie-Frankrijk arrest

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 15 december 2011.

Europese Commissie tegen Franse Republiek.

Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 168, 171, 193, 194, 204 en 214 – Regeling van lidstaat volgens welke buiten nationaal grondgebied gevestigde verkoper of dienstverrichter verplicht is fiscaal vertegenwoordiger aan te duiden en zich in deze lidstaat voor btw-doeleinden te identificeren – Regeling volgens welke btw die is gedragen door buiten nationaal grondgebied gevestigde verkoper of dienstverrichter kan worden verrekend met door hem namens en voor rekening van zijn afnemers geïnde btw.

Zaak C-624/10.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Frans.

ECLI:EU:C:2011:849