HvJ 16-04-2008 Club Náutico de Gran Canaria C-186/07

Amadores Gran Canaria Canarische Eilanden

HvJ Club Náutico de Gran Canaria arrest

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 16 april 2008.

Club Náutico de Gran Canaria tegen Comunidad Autónoma de Canarias.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal Superior de Justicia de Canarias – Spanje.

Verzoek om prejudiciële beslissing – Zesde btw-richtlijn – Vrijstellingen – Diensten die samenhangen met beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding – Toepassing op Canarische Eilanden – Zuiver interne situatie – Verwijzing – Kennelijke niet-ontvankelijkheid van verzoek om prejudiciële beslissing.

Zaak C-186/07.

Volledige tekst alleen beschikbaar in het Spaans en Frans.

ECLI:EU:C:2008:227