HvJ 16-07-2009 Commissie-Italie C-244/08

0
88
Italiaanse vlag in de vorm van Italie

HvJ Commissie-Italie arrest

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 16 juli 2009.

Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek.

Niet-nakoming – Zesde btw-richtlijn – Artikel 17 – Achtste richtlijn (79/1072/EEG) – Artikel 1 – Dertiende richtlijn (86/560/EEG) – Artikel 1 – Btw-aftrek of -teruggaaf – In andere lidstaat of in derde land gevestigde belastingplichtige die echter vaste inrichting heeft in betrokken lidstaat.

Zaak C-244/08.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Frans en Italiaans.

ECLI:EU:C:2009:478