HvJ 19-01-2006 Commissie-Luxemburg C-90/05

0
56
luxemburg kaart land

HvJ Commissie-Luxemburg arrest

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 januari 2006.

Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groot-Hertogdom Luxemburg.

Niet-nakoming – Richtlijn 79/1072/EEG – BTW – Teruggaaf – Niet in binnenland gevestigde belastingplichtigen.

Zaak C-90/05.

De volledige tekst is alleen beschikbaar in het Frans.

ECLI:EU:C:2006:58