HvJ 19-01-2012 Purple Parking en Airparks Services C-117/11

Parkeergarage Ondergrondse Parkeergarage Park Garage

HvJ Purple Parking en Airparks Services beschikking

Parkeerdienst gecombineerd met passagiersvervoer van parkeerterrein naar luchthaven – twee verschillende of één enkele dienst?

Voor de vaststelling van het toepasselijke btw-tarief, moeten diensten waarbij een parkeerplaats voor een voertuig op een parkeerterrein buiten de luchthaven ter beschikking wordt gesteld („off-airport parking”) en de passagiers van dit voertuig tussen dat parkeerterrein en de betrokken luchthaventerminal worden vervoerd, als één enkele samengestelde prestatie worden gezien waarin de parkeerdienst prevaleert.

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 19 januari 2012.

Purple Parking Ltd en Airparks Services Ltd tegen Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Verenigd Koninkrijk.

Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering – Belastingen – btw – Zesde richtlijn – Artikel 28, lid 2, sub a – Artikel 28, lid 3, sub b – Vrijstelling van bepaalde vervoerdiensten – Verrichting waarbij parkeerdienst wordt gecombineerd met passagiersvervoer van parkeerterrein naar luchthaven – Vraag of deze prestatie uit twee verschillende dan wel uit één enkele dienst bestaat – Beginsel van fiscale neutraliteit.

Zaak C-117/11.

De volledige tekst van deze zaak is niet beschikbaar in het Nederlands.

ECLI:EU:C:2012:29