HvJ 20-05-2010 Commissie-Polen C-228/09

Poolse vlag in de vorm van Polen

HvJ Commissie-Polen arrest

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 mei 2010.

Europese Commissie tegen Republiek Polen.

Niet-nakoming – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 78, 79, 83 en 86 – Maatstaf van heffing – Verkoop van motorvoertuig – Opneming in maatstaf van heffing van voor niet-geregistreerde motorvoertuigen geldend recht.

Zaak C-228/09.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Pools en Frans.

ECLI:EU:C:2010:295