HvJ 21-02-2013 Mora IPR C-79/12

invoer containers haven schepen schip douane import export uitvoer

HvJ Mora IPR arrest

Artikel 211 Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan de toepassing van een regeling van een lidstaat, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die uitstel van betaling van de voor ingevoerde goederen verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde afhankelijk stelt van de verkrijging van een certificaat dat volgens de bewoordingen van deze richtlijn niet is vereist, voor zover de voorwaarden voor de verkrijging van een dergelijk certificaat stroken met het beginsel van fiscale neutraliteit. Het staat aan de verwijzende rechter om dit na te gaan.

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 21 februari 2013.

SC Mora IPR SRL tegen Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu et Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Sibiu.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Curtea de Apel Alba Iulia – Roemenië.

Fiscale bepalingen – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 211 – Uitstel van betaling van btw bij invoer.

Zaak C-79/12.

Artikel 211 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan de toepassing van een regeling van een lidstaat, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die uitstel van betaling van de voor ingevoerde goederen verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde afhankelijk stelt van de verkrijging van een certificaat dat volgens de bewoordingen van deze richtlijn niet is vereist, voor zover de voorwaarden voor de verkrijging van een dergelijk certificaat stroken met het beginsel van fiscale neutraliteit. Het staat aan de verwijzende rechter om dit na te gaan.

ECLI:EU:C:2013:98