HvJ 21-03-2013 Commissie-Frankrijk C-197/12

franse vlag in de vorm van de kaart van frankrijk

HvJ Commissie-Frankrijk arrest

Het arrest in deze zaak is niet in het Nederlands gepubliceerd.

Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 21 maart 2013.

Europese Commissie tegen Franse Republiek.

Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 148 – Vrijstelling voor bepaalde handelingen, bestemd voor schepen waarmee passagiersvervoer tegen betaling plaatsvindt of die worden gebruikt voor uitoefening van commerciële activiteit – Voorwaarde inzake gebruik voor vaart op volle zee.

Zaak C-197/12.

ECLI:EU:C:2013:202