HvJ 21-03-2013 Sani treyd C-153/12

Woningcomplex Woningen Woonwijk Woonbuurt Suburbs

HvJ Sani treyd beschikking

Verschuldigdheid bij vervroegde betaling van volledige tegenprestatie bij vestiging opstalrecht in ruil voor bouw woningcomplex.

Als een opstalrecht t.g.v. een vennootschap wordt gevestigd voor de bouw van een gebouw waarvan zij voor 75 % van de totale bebouwde oppervlakte eigenaar zal worden in ruil voor de bouw van de overige 25 %, die deze vennootschap in volledig afgewerkte staat zal opleveren aan de verleners van dit opstalrecht, is toegestaan dat de btw over de bouwdiensten verschuldigd wordt op het ogenblik van vestiging van het opstalrecht, dat wil zeggen vóór verrichting van deze dienst, voor zover op het tijdstip van vestiging van dat recht alle relevante elementen van deze toekomstige dienstverrichting reeds bekend zijn en in het bijzonder de betrokken diensten dus nauwkeurig zijn omschreven, en de waarde van dat recht in geld kan worden uitgedrukt.
In dit verband is van geen belang dat de vestiging van dat opstalrecht een vrijgestelde handeling vormt die wordt verricht door personen die geen belastingplichtigen zijn en niet tot voldoening van de belasting zijn gehouden in de zin van deze richtlijn.
Als de handeling niet plaatsvindt tussen verbonden partijen, is niet toegestaan dat, wanneer de tegenprestatie van een goederenlevering of dienstverrichting integraal bestaat uit goederen of diensten, de maatstaf van heffing van de goederenlevering of dienstverrichting in elk geval gelijk is aan de normale waarde van de geleverde goederen of de verrichte diensten.

De beschikking van het HvJ in de zaak Sani treyd is niet in het Nederlands gepubliceerd.

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 21 maart 2013

Sani Treyd EOOD tegen Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Administrativen sad Varna – Bulgarije.

Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 62, 63, 65, 73 en 80 – Verlening van opstalrecht door natuurlijke personen die geen belastingplichtigen zijn en niet tot voldoening van btw zijn gehouden, ten gunste van vennootschap in ruil voor bouw van woningcomplex door deze vennootschap ten voordele van deze natuurlijke personen – Ruilcontract – Btw over prestaties betreffende bouw van woningcomplex – Belastbaar feit – Verschuldigdheid – Vervroegde betaling van volledige tegenprestatie – Voorschot – Maatstaf van heffing indien tegenprestatie bestaat in goederen of diensten.

Zaak C-153/12.

ECLI:EU:C:2013:201