HvJ 21-03-2013 Sani treyd C-153/12

0
14

HvJ Sani treyd arrest

De beschikking van het HvJ in de zaak Sani treyd is niet in het Nederlands gepubliceerd.

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 21 maart 2013

Sani Treyd EOOD tegen Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Administrativen sad Varna – Bulgarije.

Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 62, 63, 65, 73 en 80 – Verlening van opstalrecht door natuurlijke personen die geen belastingplichtigen zijn en niet tot voldoening van btw zijn gehouden, ten gunste van vennootschap in ruil voor bouw van woningcomplex door deze vennootschap ten voordele van deze natuurlijke personen – Ruilcontract – Btw over prestaties betreffende bouw van woningcomplex – Belastbaar feit – Verschuldigdheid – Vervroegde betaling van volledige tegenprestatie – Voorschot – Maatstaf van heffing indien tegenprestatie bestaat in goederen of diensten.

Zaak C-153/12.

ECLI:EU:C:2013:201