HvJ 22-12-2010 Commissie-Oostenrijk C-433/09

Oostenrijk kaart met vlag gemengd

HvJ Commissie-Oostenrijk arrest

Door de belasting op het normverbruik (“Normverbrauchsabgabe”) op te nemen in de maatstaf van heffing voor de btw die in Oostenrijk bij de levering van een motorvoertuig wordt geïnd, is Oostenrijk de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 78 Btw-richtlijn.
De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Duits en Frans.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010.

Europese Commissie tegen Republiek Oostenrijk.

Niet-nakoming – Fiscale zaken – Richtlijn 2006/112/EG – BTW – Maatstaf van heffing – Belasting op de levering van nog niet in de betrokken lidstaat geregistreerde voertuigen, berekend op basis van hun waarde en hun gemiddelde verbruik – “Normverbrauchsabgabe”.

Zaak C-433/09.

ECLI:EU:C:2010:817