HvJ 25-04-2013 Commissie-Finland C-74/11

Finse vlag in de vorm van Finland

HvJ Commissie-Finland arrest

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 april 2013.

Europese Commissie tegen Republiek Finland.

Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 9 en 11 – Nationale wettelijke regeling volgens welke niet-belastingplichtige personen kunnen worden opgenomen in groep van personen die als één btw-plichtige kunnen worden aangemerkt en mogelijkheid tot vorming van dergelijke groep beperkt tot ondernemingen in financiële en verzekeringssector.

Zaak C-74/11.

ECLI:EU:C:2013:266