HvJ 25-04-2013 Commissie-Tsjechische Republiek C-109/11

HvJ Commissie-Tsjechische Republiek arrest

Niet gepubliceerd in het Nederlands.

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 april 2013.

Europese Commissie tegen Tsjechische Republiek.

Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 9 en 11 – Nationale wettelijke regeling op grond waarvan niet-belastingplichtigen kunnen toetreden tot groep van personen die als één btw-plichtige kunnen worden beschouwd.

Zaak C-109/11.

ECLI:EU:C:2013:269

 

Getagd , , , , , , , , , .