HvJ 25-04-2013 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-86/11

Verenigd Koninkrijk land en vlag ineen

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 april 2013.

Europese Commissie tegen Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 9 en 11 – Nationale wettelijke regeling volgens welke niet-belastingplichtige personen kunnen worden opgenomen in groep van personen die als één btw-plichtige kunnen worden aangemerkt.

Zaak C-86/11.

ECLI:EU:C:2013:267