HvJ 26-09-2013 Commissie-Frankrijk C-296/11

franse vlag in de vorm van de kaart van frankrijk

HvJ Commissie-Frankrijk arrest

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 26 september 2013.

Europese Commissie tegen Franse Republiek.

Niet-nakoming – Belastingwetgeving – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 306 tot en met 310 – Bijzondere regeling voor reisbureaus – Verschillen tussen taalversies – Nationale wetgeving waarbij bijzondere regeling op andere personen dan reizigers wordt toegepast – Begrip “reiziger” en begrip “klant”.

Zaak C-296/11.

ECLI:EU:C:2013:612