HvJ 26-09-2013 Commissie-Polen C-193/11

Poolse vlag in de vorm van Polen

HvJ Commissie-Polen arrest

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 26 september 2013.

Europese Commissie tegen Republiek Polen.

Niet-nakoming – Belastingen – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 306 tot en met 310 – Bijzondere regeling voor reisbureaus – Verschillen tussen taalversies – Nationale wettelijke regeling die voorziet in toepassing van bijzondere regeling op personen die geen reizigers zijn – Begrippen “reiziger” en “verkrijger”.

Zaak C-193/11.

ECLI:EU:C:2013:608