HvJ 27-11-2008 Renta C-151/08

munten bankbiljetten betalingen deposito kapitaal

HvJ Renta beschikking

Art 401 Btw-richtlijn staat niet in de weg aan de heffing van belasting op overdracht van kapitaal en op authentieke akten, wanneer deze heffing wordt toegepast op het afsluiten van een koopovereenkomst door een ondernemer wiens activiteit bestaat in de koop en verkoop van onroerende goederen of in de koop daarvan voor latere verbouwing of verhuur.

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 27 november 2008.

N.N. RENTA SA tegen Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) en Generalidad de Cataluña.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spanje.

Artikel 104, lid 3, van Reglement voor procesvoering – Zesde btw-richtlijn – Artikel 33, lid 1 – Begrip ‚omzetbelasting’ – Belasting op overdracht van kapitaal en op authentieke akten.

Zaak C-151/08.

Volledige tekst alleen in het Spaans en Frans.

ECLI:EU:C:2008:662