HvJ 27-11-2008 Renta C-151/08

HvJ Renta arrest

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 27 november 2008.

N.N. RENTA SA tegen Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) en Generalidad de Cataluña.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spanje.

Artikel 104, lid 3, van Reglement voor procesvoering – Zesde btw-richtlijn – Artikel 33, lid 1 – Begrip ‚omzetbelasting’ – Belasting op overdracht van kapitaal en op authentieke akten.

Zaak C-151/08.

Volledige tekst alleen in het Spaans en Frans.

ECLI:EU:C:2008:662

Getagd , , .