HvJ 27-11-2008 Vollkommer C-156/08

HvJ Vollkommer arrest

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 27 november 2008.

Monika Vollkommer tegen Finanzamt Hannover-Land I.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Niedersächsisches Finanzgericht – Duitsland.

Artikel 104, lid 3, van Reglement voor procesvoering – Zesde btw-richtlijn – Artikel 33, lid 1 – Begrip ‚omzetbelasting’ – Recht van overgang geheven over onroerende zaken.

Zaak C-156/08.

Volledige tekst alleen in het Duits en Frans.

ECLI:EU:C:2008:663

Getagd , , .