HvJ 27-11-2008 Vollkommer C-156/08

huis onroerende zaak onroerend goed btw omzetbelasting begrip definitie

HvJ Vollkommer beschikking

Art 401 Btw-richtlijn verzet zich er niet tegen dat een lidstaat toekomstige bouwprestaties in het kader van de verwerving van een onbebouwd perceel mede opneemt in de berekeningsgrondslag van belastingen op overgang en transacties met betrekking tot onroerende zaken zoals de in het Duitse recht voorziene „Grunderwerbsteuer”, en aldus een handeling die krachtens voornoemde richtlijn aan de belasting over de toegevoegde waarde is onderworpen, mede aan deze andere belastingen onderwerpt, mits laatstgenoemde belastingen niet het karakter van omzetbelasting hebben.

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 27 november 2008.

Monika Vollkommer tegen Finanzamt Hannover-Land I.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Niedersächsisches Finanzgericht – Duitsland.

Artikel 104, lid 3, van Reglement voor procesvoering – Zesde btw-richtlijn – Artikel 33, lid 1 – Begrip ‚omzetbelasting’ – Recht van overgang geheven over onroerende zaken.

Zaak C-156/08.

Volledige tekst alleen in het Duits en Frans.

ECLI:EU:C:2008:663