HvJ 28-02-2013 Forvards V C-563/11

0
68
btw fraude preventie oplichting alarm

HvJ Forvards V arrest

Niet in het Nederlands gepubliceerd.

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 28 februari 2013.

Forvards V SIA tegen Valsts ieņēmumu dienests.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Augstākās tiesas Senāts – Letland.

Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering – Fiscale bepalingen – Btw – Zesde richtlijn – Recht op aftrek – Weigering – Factuur uitgereikt door als fictief beschouwde vennootschap.

Zaak C-563/11.

ECLI:EU:C:2013:125