HvJ onderwerpen

HvJ onderwerpen

Hieronder de jurisprudentie van het HvJ ingedeeld op onderwerp (klik om te openen).

Voorwerp en Toepassingsgebied
Geografisch Toepassingsgebied
Belastingplichtigen
Belastbare Handelingen
Plaats van de Belastbare Handelingen
Belastbaar Feit en Verschuldigdheid van Belasting
Maatstaf van Heffing
Tarieven
Onroerende zaken
Vrijstellingen
Aftrek van Voorbelasting
Verplichtingen van Belastingplichtigen en Andere Personen
Bijzondere Regelingen
Afwijkingen
Diverse Bepalingen
Slotbepalingen