Jaarbericht 2019 Procesvertegenwoordiging HvJ EU

Jaarbericht 2019 Procesvertegenwoordiging HvJ EU

In een brief van 31 augustus 2020 biedt Minister Blok de Tweede Kamer het Jaarbericht 2019 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de Europese Unie aan. Daarin wordt verslag gedaan van de totstandkoming en het resultaat van de Nederlandse inbreng bij het EU-Hof in Luxemburg.

De rechtspraak van de Europese hoven is essentieel voor Nederland. Hun uitspraken dragen bij aan de rechtsontwikkeling binnen de Europese Unie en kunnen van invloed zijn op het Nederlandse recht en beleid. Zo leidt de Europese rechtspraak soms tot aanpassingen van Nederlandse wetgeving of de uitvoeringspraktijk van de Nederlandse overheid. Door actief haar visie naar voren te brengen in zaken bij de Europese hoven kiest de Nederlandse regering ervoor invloed uit te oefenen op deze rechtsontwikkeling.

In 2019 hebben het Hof en het Gerecht 82 zaken afgedaan waaraan de Nederlandse regering een bijdrage heeft geleverd, waaronder Geelen en IO. Van de in totaal 75 prejudiciële uitspraken zijn er 36 gewezen naar aanleiding van verwijzingen van Nederlandse rechters.

Het oordeel van de Europese hoven van de in dit jaarbericht besproken zaken komt in ongeveer driekwart van de gevallen – geheel of deels – overeen met het door de Nederlandse regering ingebrachte standpunt.