Jurisprudentie

De belangrijkste jurisprudentie voor de btw is afkomstig van het Europese Hof van Justitie (HvJ), maar ook de Nederlandse rechters wijzen uitspraken die van belang zijn (Hoge Raad (HR), Gerechtshoven en Rechtbanken).