Levering schoolgebouw tegen niet-kostendekkende vergoeding economische activiteit 

schoolgebouw met schoolbus

Levering schoolgebouw tegen niet-kostendekkende vergoeding economische activiteit