Maatregel uitlenen zorgpersoneel btw corona verlengd

Verpleegster met beschermende bril en mondkapje corona

Maatregel uitlenen zorgpersoneel btw corona verlengd

In een update van 24 december 2020 laat de Belastingdienst op haar website weten dat de het uitlenen van zorgpersoneel tijdelijk nog buiten de heffing van btw kan blijven.

Verlenging van de maatregel 

Deze btw-maatregel gold eerst tot en met 31 december 2020, maar is verlengd. De uitleen van zorgpersoneel blijft daarom nu tot en met 31 maart 2021 buiten de heffing van btw. De voorwaarden voor de toepassing van deze tijdelijke goedkeuring zijn niet gewijzigd en zijn hieronder weergegeven.

Coronacrisis

Door de coronacrisis wordt, meer dan normaal, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven zoals uitzendbureaus. Het uitlenen van personeel is normaal gesproken een btw-belaste prestatie. In deze tijd vindt de Belastingdienst het ongewenst dat de btw-regels voor de uitleen van personeel leiden tot extra administratieve lasten. Daarom is een tijdelijke maatregel genomen. Voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 31 maart 2021 blijft de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw.

Zorgpersoneel

Met zorgpersoneel wordt personeel bedoeld dat wordt ingezet voor het verzorgen en verplegen van personen in zorginstellingen. Het gaat daarbij niet om de opleiding of achtergrond van de medewerker. Dit betekent dat ook het uitlenen van bijvoorbeeld horecapersoneel onder de tijdelijke goedkeuring kan vallen.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze maatregel gelden de volgende voorwaarden:

  • De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die een in het Beleidsbesluit van 14 april 2020 genoemde btw-vrijstelling toepast.
  • De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en legt de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie.
  • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%.
  • Er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Géén gevolgen voor aftrek van voorbelasting

Deze maatregel heeft géén invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Bent u bijvoorbeeld een uitlener, levert u normaal gesproken prestaties die belast zijn voor de btw en kunt u daardoor de inkoop-btw aftrekken? Dan kunt u de inkoop-btw ook nu blijven aftrekken.

Bron: Belastingdienst