Naheffingsaanslagen voor ten onrechte geclaimde aftrek voorbelasting juist

Hamer wetboeken bezwaar beroep rechter

Naheffingsaanslagen voor ten onrechte geclaimde aftrek voorbelasting juist

Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn aan eiseres naheffingsaanslagen omzetbelasting 2012 tot en met 2016 opgelegd.

De vraag voor Rechtbank Noord-Nederland is of de naheffingsaanslagen op de juiste bedragen zijn vastgesteld. Eiseres is strafrechtelijk veroordeeld voor feiten welke met de in geschil zijnde naheffingsaanslagen te maken hebben. Tegen de strafrechtelijke veroordeling is hoger beroep ingesteld. Rechtbank Noord-Nederland benadrukt dat deze uitspraak alleen ziet op de juiste vaststelling van de in geschil zijnde naheffingsaanslagen. De strafrechtelijke veroordeling houdt alleen in dat de strafrechter een straf heeft opgelegd omdat eiseres (onder meer) onjuiste aangiften heeft gedaan. Daarmee is de belastingheffing zelf nog niet gecorrigeerd. Dat heeft de Belastingdienst gedaan door de naheffingsaanslagen op te leggen. Deze rechtbank gaat nu alleen bekijken of die naheffingsaanslagen kloppen.

Vast staat dat eiseres in de jaren 2012, 2014 en 2015 ten onrechte aftrek van voorbelasting heeft geclaimd. De naheffingsaanslagen voor die jaren zijn bij uitspraak op bezwaar op de juiste bedragen vastgesteld, zo is ter zitting vast komen te staan.

Aan de naheffingsaanslag over het jaar 2013 liggen verschillende correcties ten grondslag. Omdat niet is uit te sluiten dat er mogelijk dubbeltellingen zijn opgetreden stelt de rechtbank de naheffingsaanslag vast op het bedrag dat eiseres daadwerkelijk aan teruggaven heeft ontvangen.

Aan de naheffing omzetbelasting 2016 ligt toepassing van artikel 29 lid 2 Wet OB (tekst 2016) ten grondslag. Omdat tussen partijen niet in geschil is dat eiseres de in 2016 nog openstaande facturen niet meer zou kunnen betalen, heeft de Belastingdienst de op basis van die facturen in aftrek gebrachte voorbelasting terecht nageheven. Dat een deel vermoedelijk in 2015 nageheven had moeten worden heeft geen gevolgen nu het tijdvak waar de naheffingsaanslag op ziet 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 is.

Rechtbank
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
14-01-2021
Datum publicatie
21-01-2021
Zaaknummer
AWB LEE – 19 _ 146, 19 _ 2074, 19 _ 3915
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg – meervoudig
Inhoudsindicatie

Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn aan eiseres naheffingsaanslagen in de omzetbelasting opgelegd over de jaren 2012 tot en met 2016.

Vast staat dat eiseres in de jaren 2012, 2014 en 2015 ten onrechte aftrek van voorbelasting heeft geclaimd. De naheffingsaanslagen voor zover die zien op deze jaren zijn bij uitspraak op bezwaar op de juiste bedragen vastgesteld, zo is ter zitting vast komen te staan.

Aan de naheffingsaanslag over het jaar 2013 liggen verschillende correcties ten grondslag. Omdat niet is uit te sluiten dat er mogelijk dubbeltellingen zijn opgetreden stelt de rechtbank de naheffingsaanslag vast op het bedrag dat eiseres daadwerkelijk aan teruggaven heeft ontvangen.

Aan de naheffing omzetbelasting over 2016 ligt toepassing van artikel 29, tweede lid, van de Wet omzetbelasting 1968 (tekst 2016) ten grondslag. Omdat tussen partijen niet in geschil is dat eiseres de in 2016 nog openstaande facturen niet meer zou kunnen betalen, heeft verweerder de op basis van die facturen in aftrek gebrachte voorbelasting terecht nageheven. Dat een deel vermoedelijk in 2015 nageheven had moeten worden heeft geen gevolgen nu het tijdvak waar de naheffingsaanslag op ziet 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 21-01-2021
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Zittingsplaats Groningen

Bestuursrecht

zaaknummers: LEE 19/146, LEE 19/2074 en LEE 19/3915

uitspraak van de meervoudige belastingkamer van 14 januari 2021 in de zaak tussen

[eiseres] , te [vestigingsplaats] , eiseres

(vertegenwoordiger: [naam dga van eiseres] ),

en

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Leeuwarden, verweerder

(gemachtigde: drs. [gemachtigde van verweerder] ).

Procesverloop

LEE 19/146

Verweerder heeft voor het tijdvak 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 aan eiseres met dagtekening 27 december 2017 een naheffingsaanslag opgelegd in de omzetbelasting ten bedrage van € 5.474. Tegelijk met dit besluit heeft verweerder bij beschikking een bedrag van € 1.032 aan belastingrente in rekening gebracht.

Bij uitspraak op bezwaar van 1 februari 2019 heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

LEE 19/2074

Verweerder heeft voor het tijdvak 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 aan eiseres met dagtekening 27 december 2018 een naheffingsaanslag opgelegd in de omzetbelasting ten bedrage van € 7.780. Tegelijk met dit besluit heeft verweerder bij beschikking een bedrag van € 1.545 aan belastingrente in rekening gebracht.

Bij uitspraak op bezwaar van 3 mei 2019 heeft verweerder het bezwaar van eiseres gegrond verklaard. Verweerder heeft daarbij de naheffingsaanslag verminderd tot een bedrag van € 7.580. De belastingrente heeft verweerder overeenkomstig verminderd.

LEE 19/3915

Verweerder heeft voor het tijdvak 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 aan eiseres met dagtekening 25 april 2019 een naheffingsaanslag opgelegd in de omzetbelasting ten bedrage van € 83.625. Tegelijk met dit besluit heeft verweerder bij beschikking een bedrag van € 12.408 aan belastingrente in rekening gebracht.

Bij uitspraak op bezwaar van 1 november 2019 heeft verweerder het bezwaar van eiseres gegrond verklaard. Verweerder heeft daarbij de naheffingsaanslag verminderd tot een bedrag van € 79.805. De belastingrente heeft verweerder overeenkomstig verminderd.

LEE 19/146, LEE 19/2074 en LEE 19/3915

Eiseres heeft tegen de uitspraken op bezwaar beroep ingesteld.

Verweerder heeft in elke zaak een verweerschrift ingediend.

Eiseres en verweerder hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 december 2020. Namens eiseres is haar vertegenwoordiger verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, bijgestaan door mr. [naam medewerker Belastingdienst] .

Overwegingen

Feiten

1. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan.

1.1.Eiseres is op [oprichtingsdatum] opgericht. Bij statutenwijziging van [datum statutenwijziging] is de naam van eiseres gewijzigd van “ [voormalige naam eiseres] ” in “ [eiseres] ”

1.2.De enig bestuurder van belanghebbende sinds de oprichting is de heer [naam dga van eiseres] (hierna: dga). Samen met zijn echtgenote – [naam echtgenote dga] – bezit de dga alle aandelen van eiseres.

1.3.Op grond van namens/door eiseres gedane aangiften omzetbelasting voor het jaar 2012 heeft verweerder de volgende teruggaven verleend:

Tijdvak Af te dragen omzetbelasting In aftrek gebrachte voorbelasting Bedrag teruggave n.a.v. aangifte
Eerste kwartaal 2012 € nihil € 4.133 € nihil
Tweede kwartaal 2012 € nihil € 3.810 € 3.810
Derde kwartaal 2012 € nihil € 720 € 720
Vierde kwartaal 2012 € nihil € 944 € 944
Totaal € nihil € 9.607 € 5.474
1.4.Naar aanleiding van een vragenbrief van verweerder over de aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2012 heeft eiseres verweerder verzocht om de aangifte te corrigeren naar nihil, hetgeen verweerder heeft gedaan.

1.5.Op grond van namens/door eiseres gedane aangiften omzetbelasting voor het jaar 2013 heeft verweerder de volgende teruggaven verleend:

Tijdvak Af te dragen omzetbelasting In aftrek gebrachte voorbelasting Bedrag teruggave n.a.v. aangifte
Januari 2013 onbekend onbekend € 820
Februari 2013 € nihil € nihil € nihil
Maart 2013 € nihil € 112 € 112
April 2013 € 63 € 705 € 642
Mei 2013 € 278 € 278 € nihil
Juni 2013 € nihil € 242 € 242
Juli 2013 € nihil € nihil € nihil
Augustus 2013 € nihil € nihil € nihil
September 2013 € nihil € nihil € nihil
Oktober 2013 € nihil € 240 € 240
November 2013 € nihil € 4.220 € 4.220
December 2013 € nihil € 743 € 743
Totaal onbekend onbekend € 7.019
1.6.Op grond van namens/door eiseres gedane aangiften omzetbelasting voor het jaar 2014 heeft verweerder de volgende teruggaven verleend:

Tijdvak Af te dragen omzetbelasting In aftrek gebrachte voorbelasting Bedrag teruggave n.a.v. aangifte
Januari 2014 € 933 € 4.330 € 3.397
Februari 2014 € 420 € 4.275 € 3.855
Maart 2014 € 420 € 3.700 € 3.280
April 2014 € nihil € 2.320 € 2.320
Mei 2014 € nihil € 3.830 € 3.830
Juni 2014 € nihil € 3.720 € 3.720
Juli 2014 € nihil € 2.870 € 2.870
Augustus 2014 € nihil € 3.120 € 3.120
September 2014 € nihil € 3.220 € 3.220
Oktober 2014 € nihil € 3.220 € 3.220
November 2014 € 396 € 3.640 € 3.244
December 2014 € 335 € 4.320 € 3.985
Totaal € 2.504 € 42.565 € 40.061
1.7.Op grond van namens/door eiseres gedane aangiften omzetbelasting voor het jaar 2015 heeft verweerder de volgende teruggaven verleend:

Tijdvak Af te dragen omzetbelasting In aftrek gebrachte voorbelasting Bedrag teruggave n.a.v. aangifte
Januari 2015 € 651 € 3.977 € 3.326
Februari 2015 € nihil € 3.960 € 3.960
Maart 2015 € nihil € 3.420 € 3.420
April 2015 € nihil € 3.730 € 3.730
Mei 2015 € nihil € 3.840 € 3.840
Juni 2015 € nihil € 3.845 € 3.845
Juli 2015 € nihil € 3.820 € 3.820
Augustus 2015 € nihil € 3.820 € 3.820
September 2015 € nihil € 3.820 € 3.820
Oktober 2015 € nihil € 3.820 € 3.820
November 2015 € nihil € 3.820 € nihil
December 2015 € nihil € 40 € 40
Totaal € 651 € 41.912 € 37.441
1.8.Op grond van namens/door eiseres gedane aangiften omzetbelasting voor het jaar 2016 heeft verweerder de volgende teruggaven verleend:

Tijdvak Af te dragen omzetbelasting In aftrek gebrachte voorbelasting Bedrag teruggave n.a.v. aangifte
Januari 2016 € nihil € 78 € 78
Februari 2016 € nihil € 38 € 38
Maart 2016 € nihil € 60 € 60
April 2016 € nihil € 33 € 33
Mei 2016 € nihil € 30 € 30
Juni 2016 € nihil € 42 € 42
Juli 2016 € nihil € 66 € 66
Augustus 2016 € nihil € nihil € nihil
September 2016 € nihil € 38 € 38
Oktober 2016 € nihil € 125 € 125
November 2016 € nihil € 145 € 145
December 2016 € nihil € 104 € 104
Totaal € nihil € 759 € 759
1.9.Verweerder heeft bij eiseres een boekenonderzoek ingesteld. Het onderzoek is aangekondigd bij brief van 3 februari 2016. Het doel van het onderzoek was onder meer de aanvaardbaarheid vaststellen van de aangiften omzetbelasting over de tijdvakken 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015.

1.10.Tijdens het inleidend gesprek voor het boekenonderzoek heeft de dga spontaan aan de controlemedewerker verklaard gefraudeerd te hebben met de aangiften omzetbelasting. De dga heeft daarbij direct een overzicht verstrekt van de aangiften die volgens hem onjuist zijn. Het overzicht heeft als titel “BTW-aangiftes [eiseres] ” en als ondertitel “Aangiftenummer: [aangiftenummer] – Tijdvak: 2014 en 2015”. Vervolgens staan er voor de jaren 2014 en 2015 per maand bedragen gespecificeerd. Voor het jaar 2016 staan er bedragen voor de maanden januari en februari vermeld. De totaalbedragen per jaar zijn als volgt:

Jaar Totaalbedrag
2014 € 41.725
2015 € 38.062
2016 € 116

Bij november 2015 staat als opmerking “niet uitgekeerd na aankondiging controle”.

1.11.Op 29 maart 2016 heeft de dga een e-mail gestuurd aan de controlemedewerker. De e-mail bevat onder meer de doorzending van een e-mail van 24 maart 2016 van de voormalig accountant van eiseres aan de dga. Deze e-mail luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

“Hallo [naam dga van eiseres] ,

Het probleem is dat je zelf aangiften omzetbelasting hebt gedaan over 2012 en deze teruggaven hebt gevraagd.

Omdat we met de jaarrekening dus niet uitkwamen met de btw voorbelasting op inkoop en onkosten ten bedrage van de teruggaven over 2012 zijn er btw bedragen opgenomen als crediteuren op de balans per 31 december 2012 omdat we anders een afrekening omzetbelasting over 2012 hadden moeten insturen voor het bedrag van de teruggaven van € 5.474. (In de hoop om dit in 2013 en 2014 te kunnen rechtzetten).

Dus over 2012 is ten onrechte teruggave btw gevraagd voor € 5.474. (…)”

1.12.Ter behoud van rechten is aan eiseres lopende het boekenonderzoek de naheffingsaanslag omzetbelasting 2012 opgelegd.

1.13.Tijdens het boekenonderzoek zijn geen inkoop- of kostenfacturen over 2012 aangetroffen.

1.14.In de bezwaarfase ten aanzien van de naheffingsaanslag omzetbelasting 2012 heeft verweerder bij brief van 10 oktober 2018 eiseres in de gelegenheid gesteld om alsnog haar recht op aftrek van voorbelasting te onderbouwen met facturen en betaalbewijzen. Deze zijn niet door eiseres overgelegd.

1.15.Bij brief van 4 december 2018 heeft verweerder het rapport van het boekenonderzoek aan eiseres gestuurd. Verweerder verzoekt eiseres daarbij om binnen twee weken na de dagtekening eventuele vragen te stellen of opmerkingen te maken over het rapport.

1.16.Het rapport van het boekenonderzoek luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

“4.1 Opbrengsten

De aangegeven omzet over 2012 en 2013 bedraagt respectievelijk € 4.165 en € 42.007. De aangifte over het jaar 2014 is nog niet ingediend.

Gebleken is dat de omzet over het jaar 2013 niet juist is ingeboekt. De volgende verschillen zijn geconstateerd:

[verkooppunt 1] :

Volgens het overzicht van [verkooppunt 1] is er een bedrag van € 1.000 niet in de administratie ingeboekt.

[verkooppunt 2] :

Ter zake hiervan is de factuur ad € 2.675 niet in de administratie ingeboekt.

[verkooppunt 3] :

De verkoop van tickets via [verkooppunt 3] is gestort op de bank. Het gaat om een bedrag van € 1.685, dit bedrag is door de boekhouder niet als omzet geboekt.

De correctie omzet is als volgt:

Correctie:
Jaar: 2013
[verkooppunt 1] € 1.000
[verkooppunt 2] € 2.675
[verkooppunt 3] € 1.685
Totaal € 5.360
Af; inbegrepen omzetbelasting € -303
Correctie hogere omzet € 5.057

(…)

4.3

Onkosten/crediteuren

Bij de inboeking in de administratie zijn de volgende fouten geconstateerd:

Facturen [afnemer 1] :

In de administratie zijn in het jaar 2013 drie factureren van [afnemer 1] aangetroffen.

– Een factuur ad € 3.649,89 die niet in de administratie is geboekt maar waarvan wel een betaling ad € 1.500 is geboekt.

– Daarnaast is er een factuur ad € 2.783,15. Van deze factuur is echter ook weer een credit-factuur in de administratie aanwezig. De boekhouder heeft alleen de uitgaande factuur ad € 2.783,15 geboekt (op Crediteuren) maar niet de creditfactuur.

Per saldo dient de volgende correctie te worden aangebracht:

bruto OB Netto
Geboekt: € 1.500 € 261 € 1.239
Crediteur € 2.783 € 486 € 2.297
Totaal € 4.283 € 747 € 3.536
Te boeken factuur € 3.649 € 633 € 3.017
Correctie crediteuren/onkosten (2013) € -634 € -144 € -519
[afnemer 2] :

In de door [naam voormalig accountant van eiseres] ingeboekte administratie is een betaling ad € 2.100 geboekt en als crediteur een bedrag ad € 3.020 opgenomen. De juiste factuur is echter € 4.240.

Daarnaast is er in de administratie een factuur en een credit-factuur aangetroffen ad € 7.260 die beide niet werden ingeboekt.

De juiste factuur is de factuur ad € 4.240 waarvan de helft € 2.120 is betaald.

Per saldo dient de volgende correctie te worden aangebracht:

bruto OB Netto
Geboekt: € 2.120 € 368 € 1.752
Crediteur € 3.020 € 524 € 2.496
Totaal € 5.140 € 892 € 4.428
Te boeken factuur € 4.240 € 240 € 4.000
Correctie crediteuren/onkosten (2013) € -900 € -652 € -248
[afnemer 3] :

Van [afnemer 3] is er één juiste factuur ad € 1.694 in de administratie aangetroffen. Ook hier is een valse factuur en creditfactuur ad € 6.292 in de administratie aanwezig. De boekhouder heeft ten onrechte de factuur ad € 6.292 ingeboekt en de factuur ad € 1.694 niet ingeboekt.

Per saldo dient de volgende correctie te worden aangebracht:

bruto OB Netto
Geboekt: Crediteuren € 6.292 € 1.092 € 5.200
Te boeken factuur € 1.694 € 294 € 1.400
Correctie crediteuren/onkosten (2013) € -4.598 € -798 € -3.800

Opgemerkt wordt dat de hiervoor besproken facturen van [afnemer 1] , [afnemer 2]

en [afnemer 3] vermoedelijk vals zijn en zijn opgemaakt om een hoger bedrag aan

voorbelasting te kunnen claimen. Deze facturen zijn bij een controle van de

Belastingdienst van de aangifte over de maand november 2013 opgezonden.

Vermoedelijk zijn daarna de credit-facturen opgemaakt.

(…)

5.3

Fraude voorbelasting

Belastingplichtige heeft op grote schaal gefraudeerd door maandelijks voorbelasting te claimen terwijl er geen of slechts geringe bedragen aan voorbelasting aftrekbaar waren. Bij periodieke opvraag door de Belastingdienst naar facturen is gebleken dat er valse facturen werden gemaakt om de voorbelasting aan te tonen. Nadat de teruggaven na controle van de aangifte over de maand november 2015 waren stopgezet en na de aankondiging van de controle begin 2016, is belastingplichtige met de frauduleuze handeling gestopt.

Omdat er door [naam voormalig accountant van eiseres] nog geen administratie over de jaren 2014 en 2015 was ingeboekt is door mij aan de hand van de bonnen, facturen en de crediteurenadministratie de teveel teruggevraagde voorbelasting berekend.

Dit heeft de navolgende correcties tot gevolg:

Correctie 2013 € 4.220

Correctie 2014 € 36.056

Correctie 2015 € 40.923

Gebleken is dat er bij de periodieke controle door de Belastingdienst van de

aangiften over de maanden juni 2014 en november 2015, door belastingplichtige

diverse valse facturen zijn opgemaakt om daarmee de voorbelasting aan te tonen.

5.4

Aansluitverschillen OB 2012 en 2013

Na de inboeking van de administratie over de jaren 2012 en 2013 door [naam voormalig accountant van eiseres] werd geconstateerd dat er verschillen waren tussen de voorbelasting zoals die in de aangiften omzetbelasting stonden vermeld en hetgeen uit de administratie bleek. Over het jaar 2012 (de start van de activiteiten) is zelfs gebleken dat er geen enkele voorbelasting aftrekbaar was terwijl er € 5.474 was teruggevraagd. Over het jaar 2013 was het verschil € 1.493.

Vreemd genoeg neemt de boekhouder geen schulden op de balans op van terug te betalen bedragen maar boekt men de verschillen als voorbelasting weg met een tegenboeking op crediteuren. Men had de hoop het in de volgende jaren recht te kunnen zetten. Gevolg was dat de terug te betalen bedragen aan omzetbelasting niet op de balans zichtbaar werden. Uiteraard werden er ook geen suppleties ingediend voor deze verschillen. De volgende correcties dienen plaats te vinden:

Correctie 2012 € 5.474

Correctie 2013 € 1.493

(…)

5.6

Artikel 29 lid 2 wet OB

Belastingplichtige kan niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Hij geeft dit ook aan in correspondentie met deurwaarders en advocaten. Als de naheffingsaanslagen omzetbelasting zijn opgelegd wordt de financiële positie van de BV nog slechter. Het valt niet te verwachten dat hij nog aan zijn verplichtingen tegenover crediteuren kan voldoen. Op grond van de bepaling van artikel 29 lid 2 van de wet Omzetbelasting dient de geclaimde voorbelasting van openstaande crediteuren aan de fiscus terugbetaald te worden. Aan de hand van de crediteurenlijst is de terug te betalen voorbelasting berekend op € 6.646.

Correctie 2016 € 6.646

(…)

6.2Omzetbelasting

Jaren 2016 2015 2014 2013 2012
Correctie 4.1 € 303
Correctie 4.3 € 1.564
Correctie 5.3 € 40.923 € 36.056 € 4.220
Correctie 5.4 € 1.493 € 5.474
Correctie 5.6 € 6.646
Totalen correcties € 6.646 € 40.923 € 36.056 € 7.580 € 5.474

De berekening van de heffingsrente is gebaseerd op de bovenstaande uitsplitsing.

6.3

Boete naheffing omzetbelasting

Overeenkomstig de berekende correcties in dit hoofdstuk worden over de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015 naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd.

De naheffingsaanslagen zijn gebaseerd op artikel 20 lid 1 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen.

Op dit moment loopt er een strafrechtelijk onderzoek. Op grond van het una via-beginsel zullen deze naheffingsaanslagen zonder boete worden opgelegd.

6.4Aanslag ter behoud van rechten

Belastingplichtige heeft op 21 november 2017 een aankondigingsbrief naheffingsaanslag omzetbelasting ontvangen. Ter voorkoming van verjaring is er over het jaar 2012 een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van € 5.474 (…)”

1.17.Naar aanleiding van de bevindingen tijdens het boekenonderzoek heeft de FIOD onder leiding van de officier van justitie een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd. Het overzichtsproces-verbaal van dit onderzoek en het proces-verbaal van de zaak die betrekking heeft op eiseres zijn opgenomen als respectievelijk bijlage 34 en 35 bij het verweerschrift in het beroep met zaaknummer LEE 19/146.

1.18.Bij uitspraak op bezwaar heeft verweerder de naheffingsaanslag 2013 met € 200 verminderd. Als motivering daarvoor heeft verweerder in zijn brief van 20 maart 2019 aangegeven dat door een tikfout de naheffingsaanslag voor een te hoog bedrag was opgelegd.

1.19.Bij uitspraak op bezwaar heeft verweerder de naheffingsaanslag 2014 t/m 2016 met € 3.820 verminderd. Als motivering daarvoor heeft verweerder in zijn brief van 19 juni 2019 aangegeven dat ten onrechte ervan uitgegaan was dat de teruggaaf van € 3.820 over het tijdvak november 2015 aan eiseres was uitbetaald.

1.20.Het FIOD-onderzoek (zie 1.17) heeft geleid tot een aantal strafzaken. Bij vonnis van 15 april 2019 is eiseres door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een geldboete van € 10.000 voor het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en het gebruik van valse facturen. Eiseres en het Openbaar Ministerie hebben beide hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Op het hoger beroep is nog niet beslist.

Geschil

2. In geschil is of de naheffingsaanslagen op de juiste bedragen zijn vastgesteld.

3. De rechtbank merkt op dat eiseres strafrechtelijk veroordeeld is voor feiten welke met de in geschil zijnde naheffingsaanslagen te maken hebben, en dat tegen de strafrechtelijke veroordeling hoger beroep is ingesteld (zie 1.20.). De rechtbank benadrukt dat deze uitspraak enkel ziet op de juiste vaststelling van de in geschil zijnde naheffingsaanslagen. De strafrechtelijke veroordeling houdt alleen in dat de strafrechter een straf heeft opgelegd omdat eiseres (onder meer) onjuiste aangiften heeft gedaan. Daarmee is de belastingheffing zelf nog niet gecorrigeerd. Dat heeft de inspecteur gedaan door de naheffingsaanslagen op te leggen. Deze rechtbank gaat nu alleen bekijken of die naheffingsaanslagen kloppen.

Beoordeling

Naheffing omzetbelasting 2013

4. De naheffingsaanslag over het tijdvak 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 bestaat uit vier soorten correcties (zie 1.16.). Ter zitting is besproken dat op basis van de beschikbare gegevens niet uit is te sluiten dat door de verschillende soorten correcties mogelijk dubbeltellingen zijn opgetreden. Op zichzelf betwist eiseres niet dat de teruggaven ten onrechte hebben plaatsgevonden. De rechtbank heeft daarom ter zitting voorgesteld om de naheffingsaanslag vast te stellen op € 7.019, zijnde het totaalbedrag dat eiseres over het jaar 2012 daadwerkelijk aan teruggaven heeft ontvangen (zie 1.5.). Partijen hebben op de zitting verklaard hiermee akkoord te gaan.

5. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de naheffingsaanslag 2013 verminderen tot een bedrag van € 7.019.

Naheffing omzetbelasting 2012, 2014 en 2015

6. De rechtbank stelt voorop dat de naheffingsaanslagen voor zover die zien op de tijdvakken 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 en 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 geheel betrekking hebben op correcties van ten onrechte in aftrek gebrachte voorbelasting.

7. Eiseres heeft ter zitting verklaard dat de bedragen aan ten onrechte in aftrek gebrachte voorbelasting, zoals in het overzichtsproces‑verbaal van de FIOD zijn opgenomen juist zijn. De door verweerder in verband hiermee in eerste instantie nageheven bedragen verschillen niet van de in het proces‑verbaal van de FIOD opgenomen bedragen. Eiseres heeft vervolgens desgevraagd bevestigd dat de bedragen van de naheffingsaanslagen voor zover die zien op 2012, 2014 en 2015 – na verlaging in de uitspraken op bezwaar – juist zijn. Dat betekent dat er ten aanzien van deze bedragen geen geschil (meer) bestaat tussen partijen.

8. Gelet op het voorgaande heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank de bedragen van naheffingsaanslagen voor zover die zien op de jaren 2012, 2014 en 2015 juist vastgesteld.

Naheffing omzetbelasting 2016

9. De naheffingsaanslag over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 is, voor zover die ziet op de tijdvakken 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, gebaseerd op artikel 29, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (tekst 2016). In dit artikellid is bepaald dat de ondernemer die belasting in aftrek heeft gebracht ter zake van aan hem verrichte leveringen van goederen en diensten, het afgetrokken bedrag verschuldigd is op het tijdstip waarop en voor zover redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hij de vergoeding waarop dat bedrag betrekking heeft, niet of niet geheel zal betalen. De belasting wordt daarbij in ieder geval verschuldigd twee jaren na de opeisbaarheid van de vergoeding, voor zover deze op dat tijdstip nog niet is betaald.

10. De nageheven omzetbelasting over het tijdvak 2016 is gebaseerd op het door eiseres tijdens het boekenonderzoek opgestelde overzicht van nog (deels) openstaande facturen zoals opgenomen in bijlage 18 van het verweerschrift in zaaknummer LEE 19/3915. Ter zitting heeft eiseres bevestigd dat dit overzicht geen valse facturen bevat en dat deze facturen allemaal als zodanig zijn verantwoord in de aangiften omzetbelasting. Gelet daarop zijn er naar het oordeel van de rechtbank geen dubbeltellingen met de correcties over 2012 tot en met 2015.

11. Tussen partijen is niet in geschil dat in 2016 vaststond dat eiseres de (deels) openstaande facturen niet meer zou betalen. Evenmin is in geschil dat het bedrag aan omzetbelasting dat is toe te rekenen aan de onbetaald gebleven (delen van de) facturen € 6.646 bedraagt.

12. De rechtbank overweegt dat enkele facturen, gelet op de datum waarop deze vermoedelijk opeisbaar zijn geworden, reeds in 2015 nageheven hadden moeten worden in verband met de grens van twee jaren na opeisbaarheid. Dit is op de zitting met partijen besproken. Nu de naheffingsaanslag ziet op de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016, vallen ook de tijdvakken in 2015 echter binnen het naheffingstijdvak. Juridisch dekt de naheffingsaanslag dus ook de correcties die al in 2015 hadden moeten plaatsvinden. Dat binnen de naheffingsaanslag de correctie in eerste instantie in zijn geheel is toegerekend aan 2016, is voorts enkel in het voordeel van eiseres, omdat de belastingrente over dit bedrag pas vanaf een later tijdstip is berekend.

13. Gelet op het voorgaande heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank de naheffingsaanslag voor zover die ziet op het niet meer voldoen van de openstaande facturen, juist vastgesteld.

Belastingrente

14. Het beroep wordt geacht mede betrekking te hebben op de belastingrente. Eiseres heeft geen zelfstandige gronden tegen de in rekening gebrachte belastingrente aangevoerd. Nu de met de beschikking belastingrente samenhangende naheffingsaanslag omzetbelasting voor het jaar 2013 zal worden verminderd, zal de rechtbank de belastingrente dienovereenkomstig verminderen. De rechtbank ziet geen aanleiding af te wijken van de beschikkingen belastingrente bij de andere naheffingsaanslagen.

Conclusie

15. Het beroep in zaaknummer LEE 19/2074 is gegrond. De rechtbank vernietigt de uitspraak op bezwaar. De rechtbank vermindert de naheffingsaanslag tot een bedrag van € 7.019. De rechtbank vermindert de belastingrente dienovereenkomstig.

16. Omdat de rechtbank het beroep in zaaknummer LEE 19/2074 gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat verweerder aan eiseres het door haar in die zaak betaalde griffierecht van € 345 vergoedt.

17. De beroepen in zaaknummers LEE 19/146 en LEE 19/3915 zijn ongegrond.

18. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding, nu eiseres ter zitting haar verzoek om een kostenvergoeding heeft ingetrokken.

Beslissing

Zaaknummers LEE 19/146 en LEE 19/3915

De rechtbank verklaart de beroepen ongegrond.

Zaaknummer LEE 19/2074

De rechtbank:

  • verklaart het beroep gegrond;
  • vernietigt de uitspraak op bezwaar;
  • vermindert de naheffingsaanslag tot een bedrag van € 7.019;
  • vermindert de belastingrente dienovereenkomstig;
  • bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde uitspraak op bezwaar en
  • draagt verweerder op het in zaaknummer LEE 19/2074 betaalde griffierecht van € 345 aan eiseres te vergoeden.

Deze uitspraak is op 14 januari 2021 gedaan door mr. A. Heidekamp, voorzitter, en mr. P.P.D. Mathey-Bal en mr. M. Nusmeier, leden, in aanwezigheid van mr. J.P. Raateland, griffier. De uitspraak wordt openbaar gemaakt op de eerstvolgende maandag na deze datum.

w.g. griffier w.g. voorzitter

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

ECLI:NL:RBNNE:2021:59